Lokalpolitik

Glædelige visioner

KONSERVATIVE:Åbent brev til formand for Det Konservative Folkeparti, økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen: Kære Lene Espersen. Du har som formand for Det Konservative Folkeparti sat dig i spidsen for at rydde op i snærende regler og stopurstyranniet. Det glæder mig meget, da du som vicestatsminister, har indflydelse til at realisere dine visioner. Jeg har som Socialdemokraternes borgmesterkandidat i Jammerbugt Kommune arbejdet med de samme ideer. Skal noget sådant lykkes til glæde for borgerne og medarbejderne, tror jeg det er helt afgørende, at medarbejderne og deres organisationer tages med på råd, når et nyt regelsæt skal udformes. Medarbejderne, som kender virkeligheden hos den enkelte borger, bør der lyttes til, når de konkrete rammer skal udformes. I den forbindelse har jeg bl.a. haft kontakt med for FOA-formand Dennis Kristensen, som har udtrykt interesse for ideen. Den helt store barriere for at komme videre med en oprydning i snærende minutregler, er loven om frit valg af private leverandører. Den forudsætter en minutiøs beskrivelse af alle ydelser, som nærmest gør det umuligt at gennemføre den decentralisering og de regelforenklinger, som du lægger op til. Derfor glædede det mig også, at du i din præsentation gav udtryk for, at den form for ideologisk bestemte regler ikke må spærre for sagen. Skal en reel regelforenkling blive en succes, som også kan frigøre ressourcer til en bedre service til borgerne, tror jeg det er helt afgørende, at man afprøver de nye rammer i en mindre skala, hvor enkelte kommuner får mulighed for i et tæt samarbejde med berørte borgere og medarbejderne at afprøve mulighederne. Jeg forestiller mig en slags frikommuneforsøg, hvor udvalgte kommuner afprøver forskellige modeller og forpligter sig tilsammen med staten at gennemføre en grundig evaluering, så erfaringerne kan videregives til andre kommuner og danne grundlag for en ny generel lovgivning uden de nuværende snærende regler. Jeg har tilsagn fra Dennis Kristensen om, at FOA som organisation gerne vil involvere sig i opgaven. Ligeledes er jeg overbevist om, at såvel medarbejderne som øvrige organisationer også vil tage positivt imod ideen. For at sikre så bred opbakning som mulig, tror jeg det er vigtigt at gøre sagen så tværpolitisk som muligt. Jammerbugt Kommune er i øjeblikket ledet af Venstre borgmester Mogens Gade, og jeg kan ikke forestille mig andet, end at han også vil være positiv til at indgå i et sådant projekt, som giver større kommunal selvbestemmelse til at tilrettelægge arbejdet så hensigtsmæssigt som muligt sammen med medarbejderne og med skyldig respekt for borgernes rettigheder. Mit ærinde er således et tilbud om sammen med andre at indgå i arbejdet med at forberede en model i Jammerbugt Kommune, som kan realisere dine spændende tanker og visioner om større decentralisering og færre regler. Jeg ser frem til din positive reaktion. Indlægget er sendt i kopi til: Borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune, FOA-formand Dennis Kristensen, og formand for Kommunernes Landsforening, borgmester Erik Fabrin.