Naturkatastrofer

Glædeligt at EU går forrest

Der var stort drama i Strasbourg, ved dette års første samling af Europa-Parlamentet. Den bulgarske kommissær-kandidat trak sig tilbage efter et hårdt pres fra Europa-Parlamentet.

Der var også debat om det spanske formandskabs arbejdsprogram. Sidst, men ikke mindst drøftede vi den forfærdelige situation efter jordskælvet på Haiti. "GANGSTERBRUDEN" har medierne døbt den bulgarske kandidat til EU-Kommissionen, Rumania Jeleva. Det lidet charmerende øgenavn har hun fået på grund af hendes og hendes mands forretninger, der ifølge mange kilder, er knyttet til den russiske mafia. Når EU skal vælge en ny EU-Kommissionen, udpeger medlemslandene én kandidat hver. Fra dansk side er det som bekendt Connie Hedegaard, der står til at blive EU-kommissær. Før den endelige Kommission kan tiltræde, skal Europa Parlamentet godkende dem alle samlet. Det foregår på den måde, at vi i Europa-Parlamentet udsætter kandidaterne for en række høringer, en slags eksamen, hvor vi europaparlamentarikere i tre stive timer stiller kommissær kandidaten spørgsmål. I sidste uge var det så Jeleva, der var til eksamen. Hun klarede det ikke godt. Hun kunne ikke svare på mange af de stillede spørgsmål, og hun havde svært ved at overbevise os om, at hende eller hendes mand ingen forbindelser havde til den russiske mafia. Siden høringen i sidste uge er kritikken vokset, og Jeleva valgte så at tage konsekvensen og trak sig. Det var meningen, at vi allerede tirsdag den 26. januar skulle have stemt om den nye EU-Kommission, men det kan vi ikke gøre nu, da den bulgarske brik mangler i puslespillet. Bulgarerne har udpeget en ny kandidat, og i begyndelsen af februar skal hun til høring, og derefter kan vi endeligt tage stilling til den nye EU-Kommission, sandsynligvis den 9. februar. SPANIEN overtog fra årsskiftet formandskabet i EU. Onsdag i Strasbourg fremlagde spanierne deres arbejdsprogram. Jeg er positiv indstillet overfor det spanske formandskab. De har socialdemokratisk regering, og de vil blandt andet arbejde for at Lissabon-traktaten får en god start. De vil have fokus på en ny visionær EU 2020 strategi, der skal sætte gang i væksten og skabe nye arbejdspladser. Et fælles energi marked med sammenkobling af net således at vi kan udnytte bl.a. den vedvarende energi bedre, udnytte informations teknologien til et egentligt digitalt Indre Marked, en styrkelse af E-handel på tværs af landegrænser. En plan for udvikling af El-biler til en fælles retning og integreret satsning. Klima, teknologisk udvikling, forskning og innovation skal gå hånd i hånd. Skønt med visioner, og en plan der bliver spændende at følge over de næste måneder. EN AF DE de største naturkatastrofer i nyere tid, hvor vi aften efter aften kan følge med i tv-indslag, der erindrer os om, hvor skrøbeligt alting er i yderste konsekvens. Jordskælvet, der ramte Haiti i sidste uge, har efterladt landet i kaos. Der er enormt behov for hurtig nødhjælp til landet, og efterfølgende genopbygning. Haiti er et af verdens fattigste og farligste lande, og de har brug for al den hjælp de kan få, til at sikre fred og genopbygning. EU er verdens største donor af bistandshjælp. Der er på nuværende tidspunkt bevilliget 130 millioner Euro i humanitær bistand og 200 millioner Euro til den mere langsigtede genopbygning. I et samarbejde med de 27 medlemslande, er der god mulighed for, at dette beløb hæves. I Europa Parlamentet er der stor opbakning til, at EU skal yde nødhjælp og deltage i genopbygningen i Haiti. Jeg er glad for, at EU går forrest, og vi skal være villige til at yde yderligere støtte, når vi får et overblik over, hvad en genopbygning kommer til at koste. OLE CHRISTENSEN er medlem (S) af Europa-Parlamentet. Bor på Ole Langes Vej 34 i Brovst. Hjemmeside: www.oleeu.dk.

Forsiden