EMNER

Glædeligt med flere modstandere

Det er opmuntrende, at antallet af modstandere af EU-grundloven i Folketinget er steget. Når det nye Folketing mødes første gang tirsdag 22. februar, er der flere tilhængere af et nej til EU-grundloven end før valget.

Det er glædeligt at kunne notere en fremgang for modstanden mod EU's planer om udviklingen af en centralistisk og udemokratisk EU-stat med EU-præsident, EU-militær, uden dansk EU-kommissær og med masser af beslutninger flyttet fra Folketinget til de bonede gulve i Bruxelles. Folketingets sammensætning afspejler langt fra befolkningens kritik og skepsis overfor EU-projekt, men det luner, at mindst 34 af medlemmerne - omkring en femtedel af tinget - vil sige nej til EU-grundloven. Siden Kristendemokraternes hovedbestyrelse i efteråret 2004 besluttede at anbefale et nej ved den kommende folkeafstemning, har de været en naturlig allieret for os. Folketingsgruppen var delt på spørgsmålet og deres modstand mod EU-grundloven blev ikke markeret så klart i valgkampen, alligevel er det trist, at de ikke længere er på Christiansborg. Til gengæld er det rigtigt godt at se, at nej-sigerne i Socialdemokraterne og SF har holdt skansen trods de to partiers tilbagegang, mens vi også hilser fremgangen for et af vore kollektive medlemmer, Enhedslisten, velkommen. Nu vil vi gerne i dialog med alle partierne om den kommende folkeafstemning om EU-grundloven, som bør være fair og demokratisk. Her glæder det os at vide, at der er opbakning til vores krav i den forbindelse langt ind i alle partier. Vi ønsker ligelig fordeling af en bevilling til oplysning ved afstemningen, om en husstandsomdelt valgavis, hvor ja- og nej-siden kommer ligeligt til orde med deres synspunkter og om husstandsomdeling af EU-grundloven.