Lokalpolitik

Glæder sig – og græmmes

LÆSERBREV

Reaktion på udtalelse fra Erik Kirkegaard Mikkelsen: Jeg glæder mig over, at Mariagerfjord kommune omsider fik et beløb som vanskeligt stillet kommune – 8 mio. kr. Jeg græmmes over, at borgmesteren dadles for den måde, hvorpå en pressemeddelelse bliver udformet. Jeg er ked af, at den oprindelige ansøgning, som blev afsendt i efteråret mistænkeliggøres for at være mangelfuld. Jeg mener ikke, et så vigtigt spørgsmåls afklaring – tilskud eller ej – skal bero på personlige breve til eller personlige møder med Indenrigsministeren, som jeg ved borgmestre har benyttet sig af. Der må være nogle objektive kriterier for tildeling af midler fra stat til kommune. Lad os i det samlede byråd være tilpasse med, at det på vores og kommunens vegne lykkedes for borgmesteren, økonomichefen og kommunaldirektøren efter mange forhandlinger at få andel i Velfærdsministeriets pulje.