Glæder sig over blåstempling af ny uddannelse

EUC Nord-direktør hænger dog lidt med mulen, da godkendelse også er givet til København

Neil Jacobsen, EUC Nord-di­rek­tør: - Selv når vi fin­der på no­get helt nyt, så for­ær­er de åben­bart bare vo­res ar­bej­de til an­dre. AR­KIV­FO­TO: KURT BE­RING

Neil Jacobsen, EUC Nord-di­rek­tør: - Selv når vi fin­der på no­get helt nyt, så for­ær­er de åben­bart bare vo­res ar­bej­de til an­dre. AR­KIV­FO­TO: KURT BE­RING

VENDSYSSEL:EUC Nord oplyser, at den længe ventede godkendelse til Eventtekniker ¿ eller rettere Teater-, udstillings- og event-teknikeruddannelsen ¿ er i hus. - Det er fantastisk glædeligt, at mange års arbejde med at etablere denne uddannelse endelig bærer frugt. Der har været arbejdet med etablering af en permanent erhvervsuddannelse siden slutningen af 90¿erne. Vi har afleveret utallige beskrivelser, rapporter og markedsunder-søgelser og holdt hundredvis af møder, siger EUC Nord-direktør A. Neil Jacobsen. - Lidt malurt er der dog også i bægeret. Godkendelsen er også givet til København, hvilket selvsagt minimerer elevgrundlaget. Det er mig ufatteligt, at et ministerium kan give en ny uddannelse så dårlige betingelser på forhånd. Vi skal altid være lidt bedre og kæmpe lidt hårdere for at få noget i gang i Vendsyssel, men selv når vi finder på noget helt nyt, så forærer de åbenbart bare vores arbejde til andre, tilføjer A. Neil Jacobsen. Men EUC Nord har et forspring, da man allerede har flere års erfaring med kontakt til eventbranchen, mener A. Neil Jacobsen. Både producenter som Martin Professionals og store eventfirmaer som Seelite og Nordic Rentals har således støttet EUC Nord hele vejen igennem processen. tn

Forsiden