GLAM's medlemmer skal have ny formand

SEJLFLOD: Fonden og foreningen til kunstens fremme i Sejlflod Kommune, GLAM, skal have ny formand. Forud for torsdagens generalforsamling i rådhuset på Stationsvej i Storvorde har Birgith Sigaard, Gudumholm, meddelt bestyrelsen, at hun - i øvrigt som varslet - ønsker at aftræde. Hun synes ikke selv, at hun har overskud nok til at bestride formandsposten. På torsdag er Birgith Sigaard på valg sammen med Ingelise Kramer, Dokkedal. De tre andre i bestyrelsen er kasserer Evard Johannessen og Sigurd Jespersen, begge Sejlflod, samt Susanne Talbot, Mou. Sidstnævnte er repræsentant for Sejlflods kommunalbestyrelse. Suppleanterne Per Volden, Gudum, og Tonny Carlsen, Storvorde, er også på valg. Efter generalforsamlingens formelle del, er GLAM vært ved et lettere traktement og desuden er der lodtrækning om indkøbte kunstgenstande blandt fondens og foreningens medlemmer. Mødedeltagerne får også lejlighed til at tage to udstillinger i nærmere øjesyn. Først og fremmest handler det om en nordisk vandreudstilling med værker fra kunstnere i Sejlflod og Sejlflods tre nordiske venskabskommuner; Rendalen i Norge, Orsa i Sverige og Liperi i Finland. Sejlflod er repræsenteret med fem kunstnere fra enten GLAM eller sammenslutningen Dunhammeren: Solveig Sehested Løjkner og Maritta Møller Madsen, begge Kongerslev, Birgith Kristensen, Klarup, Lilian Svinth, Mou, og Evard Johannessen. Venskabskommunernes vandreudstilling, som snart skal videre til Orsa, suppleres i øjeblikket med børnekunst udført af elever fra 4. klasser i Sejlflod Kommune. I nær fremtid holder GLAM fernisering og afslører samtidig prisvinderen, som hædres med et kontant beløb på 1000 kr. brula