Høstemark

GLAM står uden formand

SEJLFLOD:Kommunalbestyrelsesmedlem Bent Bundgaard fra Høstemark ved Mou holdt ikke længe som formand for GLAM - fonden og foreningen til kunstens fremme i Sejlflod Kommune. Han blev konstitueret i foråret, men kredsen af medlemmer har netop modtaget et nyhedsbrev. Heri forklarer kasserer Evard Johannessen, Sejlflod, at Bundgaard ikke kan afse tid til formandshvervet. Nu kan bestyrelsesmedlemmerne i GLAM overveje, om de kan genbesætte posten ved hjælp af en ny konstituering eller en ekstra generalforsamling.