Trafikulykker

Glat føre førte til solouheld

ROLD:Det glatte føre var årsag til et solouheld på Nysumvej i Rold ved 11-tiden i går formiddag. Efterfølgende blev to let kvæstede bragt til skadestuen på Hobro Sygehus til behandling. Iøvrigt forløb trafikken i løbet af lørdag aften indtil redaktionens slutning uden større uheld, dog begyndte det kraftige fygevejr at lukke enkelte biveje i oplandet. Falcks Alarmcenter afventede dog, inden man tog endelig stilling til, om det var nødvendigt at indkalde ekstra mandskab.

Forsiden