EMNER

Glem alt om 2008

Politisk set er der mange grunde til at glemme 2008 hurtigst muligt. Politikere i almindelighed og Regeringen i særdeleshed har slet ikke formået at bringe Danmark fremad i 2008.

Også vi borgerlige vælgere vil især huske året for, at effekten af en række reformer i den offentlige sektor helt er udeblevet, og indtil videre kun har forringet serviceniveauet til borgere og erhvervsliv/landbrug ganske betragteligt. Så hvis Venstre forsat vil bruge Foghs hyppigt anvendte motto: ”noget for noget”, bør Regeringen straks følge det til dørs med en reducering af skattetrykket på 15-20 pct., der vel omtrentlig kan modsvare forringelserne i det offentliges serviceniveau til borgerne over de seneste år. Dernæst var vi i foråret vidne til en meningsløs konflikt på blandt andet sundhedsområdet, hvor parterne blot lod borgerne være gidsler, og med politikere i arbejdsgiverrollen, der åbenbart havde mere fokus på muligheden for at indkassere nogle milliarder i sparede lønudgifter. Derfor burde ”noget for noget” princippet jo også give kompensation til de borgere, der ikke har fået den behandling i sundhedsvæsenet, som Venstre via behandlingsgarantien tidligere har stillet dem i udsigt, samt til de borgere, der er under konflikten var afhængig af bistand fra ældreplejen, og da fik en behandling, der bestemt ikke er et velfærdssamfund værdigt. Året blev rundet af med, at Regeringen nu lader alle deltage i at betale regningen for det enorme privatforbrug, som den bedst stillede del af befolkningen har taget sin del af, og desværre i høj grad finansieret for lånte midler i konjunkturstigninger på fast ejendom. Man kan endda med rette sige, at regeringen har tilskyndet til et alt for stort privatforbrug, da det for Fogh og co. har været den sikre vej at skaffe borgernes stemmer på. 2009 kan kun blive bedre. Især hvis Regeringen erkender, at der skal være sammenhæng mellem smukke ord og visioner og efterfølgende handlinger. Alt for mange af de løfter Fogh gav befolkningen under valgkampen i 2007 er endnu ikke realiseret, og Foghs tale om grøn vækst i nytårstalen er jo stik modsat den politik, som Regeringen har ført siden 2001.