EMNER

Glem ideologi

Nu skal der skæres i post-servicen til danskerne.

Regeringen har foreslået helt at afskaffe mandagsomdelingen, og i Venstre rækker fantasien til at foreslå nye portoforhøjelser. Disse nye forringelser kommer efter årevis med nedskæringer i vores postomdeling, lukning af posthuse, krav om afhentning af post ved skel eller i opgang og utallige beretninger om dårlig service. Og nu skal vi altså til det igen. Målet for regeringen er, at det danske postmarked skal være klar til en snarlig liberalisering, hvor private udenlandske postvirksomheder kan indtage de mest lukrative dele af det danske marked, herunder store dele af erhvervsposten, mens resten, herunder den personlige brevveksling mellem danskerne, bliver overladt til en stadig mere elendig og dyr postbetjening. Det er Danmark ganske enkelt ikke tjent med. Millionerne er ellers i årevis rullet ind i statskassen fra overskuddet på driften af det danske postvæsen. De fleste danskere betragter da også en ordentlig postservice som en del af et velfungerende velfærdssamfund, hvor den daglige kontakt med postbudet for mange ikke mindst ældre mennesker er en del af livsnerven til samfundet. Dertil kommer, at dagbladene som bekendt benytter posten til at få leveret aviser de steder, hvor der er langt mellem husene, og det derfor ikke kan betale sig at opretholde egen budservice. Hvis det står til regeringen, vil borgere i disse mere tyndt befolkede områder altså fremover komme til at kigge langt efter både mandagsavisen og mandagsposten, hvilket igen vil gå ud over de i forvejen trængte dagblade. Det danske postvæsen blev oprettet af Christian den 4. i 1624. I årene efter har generation efter generation af danskere og i tusindvis af medarbejdere arbejdet for at udvikle og opretholde en postbetjening, som mange andre lande med rette er misundelige på. Desværre er det, som om regeringen slet ikke har forstået, at den forvalter nogle værdier på vegne af fællesskabet, som betyder mere end at skabe kortsigtet profit til nogle udenlandske selskaber. Derfor er mit råd til regeringen: Glem ideologien og tænk på fællesskabet, når det drejer sig om postens fremtid.