EMNER

Glem ikke de bløde værdier

Politik er ikke kun tal og paragraffer.

Valgkampen har indtil videre fokuseret utrolig meget på økonomi, skat, kurver, der knækker og balancer, der falder, men bag ved alle de kolde tal og statistikker gemmer sig et samfund, hvor en lang række bløde områder trænger til en kærlig hånd og en markant opprioritering. Vi må ikke glemme de levende mennesker af kød og blod, som har svære vilkår i det danske samfund. Det gælder eksempelvis de ældre, som ikke kan få fornøden hjemmehjælp og støtte i dagligdagen, de hjemløse som er blevettabt bag af samfundets vogn og mangler støtte til at genetablere sig, de udsatte børn fra socialt belastede hjem der ender som kastebolde isystemet, de enlige forsørgere, som kæmper for at få økonomien ogdagligdagen til at hænge sammen. Det er ikke netop disse grupper, vi hører mest om i valgkampen, for de harsjældent ressourcer eller overskud til at trænge igennem til medierne, mendet er stadig dem, som måske har det største behov for hjælp og politiske initiativer. Jeg drømmer om et Danmark, vi kan være stolte af, og det kræver, at vi førstog fremmest retter vores opmærksomhed og hjælp mod dem, som ikke selv harstyrken til at fremføre deres behov. Svage og fattige ældre skal ydes en markant bedre hjælp i hverdagen, hvorderes behov for støtte, samtale og samvær prioriteres højere end tidsskemaer og faste nomeringer. Børn fra socialt belastede familier skal have en effektiv og hurtig hjælp til at få en god start i livet, lovgivning og praksis skal laves om, således at det ikke bliver kommunal kassetænkning eller bureaukratisk behandling, som er styrende, men derimod lige netop det, der er bedst fordet enkelte barn. Et rigt samfund som det danske skal ganske enkelt ikke acceptere, at derfindes mennesker som er ufrivilligt hjemløse. De skal hjælpes i gang medtilværelsen igen, og guides frem mod en frisk start. Stofmisbrugere ogalkoholikere skal have omgående behandling - ikke parkeres på ventelisterog spises af med utilstrækkelige tilbud. Enlige forsørgere har det ofte alt for svært, en trængt økonomi og enstresset dagligdag fratager dem og deres børn mange af de muligheder, somandre mennesker har. Derfor skal dagligdagen gøres lettere gennemøkonomisk støtte, børnene skal gives mulighed for at deltage i sports- ogfritidsaktiviteter uanset forælderens økonomiske formåen. Der skal ganskeenkelt skabes tid og rum til en bedre dagligdag – også for enligeforsørgere. Et ordentligt velfærdssamfund kræver respekt for alle mennesker og fokuspå de svageste. Derfor vil jeg opfordre til at vi ikke glemmer de bløde værdier midt i alle valgkampens tal, paragraffer og kurver.