Glem ikke den største lov

”Ækel udlændingepolitik” var overskriften på et læserindlæg (24.3.).

Præcist og velformuleret får formanden for Dansk Familielandbrug, Jens Kristoffersen, sin holdning til dansk flygtningepolitik frem. Denne medmenneskelige holdning til samfundets svageste – herunder også flygtninge – deles forhåbentlig af langt de fleste danskere. Jeg hører i hvert fald ofte folk sige: ”Det er i orden med en stram politik på flygtninge-indvandreområdet. Vi kan som et lille land ikke løse verdens flygtningeproblem - men dem, vi har, skal behandles ordentligt”. Eksempler på det modsatte hører vi næsten om dagligt, hvor flygtningefamilier og enkeltpersoner behandles urimeligt og umennesekeligt. Der er ikke noget at komme efter, siger ”ansvarlige” politikere - vi har vedtaget en lov på området, og lov er lov, og lov skal holdes. Hvor var vi ellers henne i et retssamfund? Hvis det, der foregår, kun er lovligt – men hverken retfærdigt, medmenneskeligt eller logisk, var det så ikke på tide at få ændret og tilpasset denne lov til situationen i dag, hvor vi jo ikke plages af store flygtningestrømme? Lille Danmarks største aktuelle problem er som bekendt mangel på arbejdskraft, og vi søger med næb og kløer efter udlændinge, som vil arbejde for os, så vi kan bevare opsvinget og sikre større overskud både her og der. Med den herskende flygtningepolitik kunne Sandholmlejren let få kapacitetsproblemer den dag, vi ikke længere har brug for de mennesker, der gemmer sig bag begrebet ”fremmed arbejdskraft”. Lov er lov, og lov skal holdes – det må vel også gælde det største bud i loven – elsk din næste som dig selv… Godt vi stadig har præster og andre, som tør står frem og bruge deres ytringsfrihed (også fra prædikestolen) og autoritet på at forsvare et menneskesyn, vi kan være bekendt. Tak for det.