Skolelukninger

Glem ikke elever i specialklasser

Høringssvar

Christian Johansen, skoleleder ved Assens Skole. Bidrag til skolestrukturdebat om lokalebehov for specialtilbud. I forbindelse med skolestrukturen er det yderst vigtigt, at der tages højde for specialtilbudenes lokalebehov allerede fra starten. Flere af specialtilbudene er afhængige af at der kan samarbejdes med normalklasser, og de skal derfor ligge i forbindelse med en folkeskole Specialtilbud er yderst lokalekrævende, typisk med et lokale for hver 4 - 5 elever. Kigger man på de to grupper, hvor der er det største samarbejdsbehov, kan man ud fra de aktuelle elever lave følgende udregning: Børn med generelle vanskeligheder Assens 33 elever 7- 8 lokaler Astrup 26 elever 6 lokaler Onsild 17 elever 4 lokaler I alt 17 - 18 lokaler Sprog læseklasser Hadsund 13 elever 3 - 4 lokaler Søndre 32 elever 7 - 8 lokaler I alt 10 - 12 lokaler Altså er der et samlet behov på 27 - 30 lokaler, hvor det er vigtigt, at eleverne fra specialtilbudene kan være sammen med elever fra normalklasser, som matcher aldersmæssigt. Med et så stort lokalebehov er det yderst vigtigt, at specialtilbudene er med i strukturdebatten fra starten. Ellers er der alt for stor fare for, at specialklasserne skal huses i lokaliteter uden normalklasser.