EMNER

Glem ikke hjemløse

Præsidentkandidaten Barack Obama har haft travlt med at rejse rundt i hele verden, mens John McCains vicepræsidentkandidat Sarah Palin har haft en masse besøg af forskellige statsfolk.

USA-VALG:Præsidentkandidaten Barack Obama har haft travlt med at rejse rundt i hele verden, mens John McCains vicepræsidentkandidat Sarah Palin har haft en masse besøg af forskellige statsfolk. Men mens de har rejst rundt hid og did og har fået besøg fra fjern og nær, har der rejst sig et spørgsmål i mit hoved: Er det ikke vigtigere at beskæftige sig med den amerikanske befolkning end resten af verden? Det er trods alt amerikanerne, som skal stemme på deres kommende præsident og ikke Frankrig, Tyskland, Israel, England og Iraks befolkning der skal stemme. Når jeg så siger: ”den amerikanske befolkning”, mener og tænker jeg på én bestemt befolkningsgruppe, som er blevet forbigået under hele præsidentvalget. Hverken på McCains eller Obamas hjemmeside står der noget som helst om dem, de hjemløse. I et land, hvor 750.000 hver nat sover på gaden, i herberger eller hos venner og familie, fordi de ingen fast adresse eller bolig har, har ingen gjort sig den ulejlighed, at beskæftige sig med dem. På Obamas hjemmeside nævnes der dog, til forskel fra McCains, ”fattigdom” som det ene valgtema. Men igen: Der nævnes ikke et ord om hjemløse. Mit næste spørgsmål er så: Skal de hjemløse ikke også høres? Er det ikke også deres præsident, som skal vælges? Præsidenten skal jo netop vælges af folket, ellers er det jo ikke demokratisk, men fordi de ingen fast adresse har, kan de jo ikke stemme. Og er det ikke vigtigt at et fattigt mindretal bliver hørt? McCain og Obama nævner dem hverken i taler eller deres kampagner. Derfor hjælpes de hjemløse hverken nu, i den økonomiske krise, eller i fremtiden. Nu vi er ved fremtiden, er det desuden vigtigt at fremhæve, at antallet af hjemløse er stigende, og derfor er det vigtigt, at der på et tidspunkt kommer nogen, som vil tage stilling til det voksende problem. Det skal desuden siges, at op mod 3,5 mio. amerikanske indbyggere, herunder 1,35 millioner børn, på et eller andet tidspunkt har stået uden en bolig i en længere periode. Disse tal, sort på hvidt, påpeger desuden, at ikke kun voksne kan rammes af hjemløshed. Det er også børn. Det kan ganske simpelt ikke passe, og det er på ingen måder acceptabelt, at denne befolkningsgruppe bliver forbigået på den måde som den gør: de er jo trods alt en del af befolkningen.