Glem ikke vore ældre og svage medborgere

POLITIKERBESØG:Det er i loven fastsat, hvorledes det offentlige skal føre tilsyn med vore ældre og svage medborgere, hvadenten de bor i eget hjem eller på ældrecenter. De mange sager landet rundt, som har været omtalt i medierne, har betydet øget fokus på det offentliges ansvar over for vore ældre, og det var vel også rimeligt, at der blev strammet op omkring disse ting. Ud over de lovpligtige tilsyn besluttede politikerne i Skørping Kommune for små tre år siden, at vi ville sørge for at hvert af vore tre ældrecentre fik besøg af byrådspolitikere to gange om året. Da vort daværende socialudvalg ikke mente, at de skulle være med i denne ordning, blev byrådets øvrige 12 medlemmer delt op i tre grupper, som fik ansvar for at besøge hver sit ældrecenter to gange årligt. I vor gruppe delte vi os op to og to, og jeg havde fornøjelsen sammen med Helle Astrup at aflægge besøg på Terndrup Ældrecenter både i 2000 og 2001. Disse besøg gav sig ikke ud for at være tilsyn, men var arrangeret med de to formål, at de ældre fik en fornemmelse af, at de ikke var glemt, men at vi stadig interesserede os for dem, og at vi politikere fik lejlighed til at orientere os om stort og småt samtidig med at vi fik en god snak med et antal beboere og personale. Vi var enige om, at det var en berigelse for os, og vi havde det bestemte indtryk, at også beboere og personale var glade for vor visit. Det er mit oprigtige håb, at det nye byråd fortsætter denne række af besøg til glæde og gavn både for dem selv og deres medmennesker. Den form for omsorg koster ikke noget, men betyder så meget.