EMNER

Glem Kattegatbro

Når jeg utraditionelt henvender mig med et synspunkt om Femernbroen - Kattegatbroen - ny bro forbindelse mellem Bogense og Juelsminde, med motorvej og jernbane. Dér er B-J forbindelsen den at foretrække fremfor Kattegatforbindelsen. Glem Kattegatforbindelsen - det er kun en egoistisk sag mellem København og Århus, og ikke for landet som helhed. Det, der er godt for præsterne her, er ikke godt for degnene i de små hjem.

Svensk bil- og jernbanetrafik vil hellere køre over Trelleborg-Satznitz og derpå direkte på motorvej og skinner til højre, venstre og ligeud på det nordiske vej- og skinnenet. Personligt har jeg intet mod en Femernbro og kattegatbro. Kattegatforbindelsen vil være en ren tilsætning økonomisk, og ligeledes Femernbroen, et beløb på 42 mia. kr. (2008) et beløb i ugunstige tider der skal kapitaliseres for at finde frem til finansieringen. Et beløb der skal ganges med en faktor på 1,67 (normalt 1,4 for fast ejendom) lig med 78 mia. kr. basseøre, tilbagebetales på 30 år lig med 2,3 mia. kr. om året i indkomst, for at kunne give afkast til obligationsejerne, beløb til medarbejdere, administrative henlæggelser til forbedring, reparationer og vedligeholdelse, og til forsikringer om uheld osv. Dette beløb på 2,3 mia. kr. om året skal komme ind på bankbogen på 9 md. og ikke på 12 fordi tre måneder om året kan man pga. uvejr ikke køre over Femernbroen. Det er en helt andet sag end Storebætforbindelsen, der går øst-vest og delvis i læ året rundt. Den beskyttelse har Femernbroen ikke. Derfor Watch your step kære politikere! Færgerne mellem Rødby-Puttgarten fungerer glimrende også i fremtidens trafik. Tragisk er det blot at Gedserbanen nedlægges. Der burde være lavet hurtigforbindelse mellem København og Berlin, og få banen sat i stand til tog med færge som under den gode gamle kolde krigs tid, hvor der var romantik på skinnerne, spisevogne, hemmelige agenter og dejlige damer. De postsocialistiske øer som Fyn og Sjælland og Lolland-Falster og Møn er jo et andet samfund end Jylland der har det liberale kapitalistiske kulturmønster sammen med Vesteuropa pr. tradition langt tilbage i vor historie, hvor enkeltindividet sætter en ære i at klare sig selv med et socialt arrangement mod sin næste, hvormed øerne har et udpræget socialistisk kulturmønster hvor alle skal "fodres" ved hjælp af staten, fagforeninger, brancheforeninger i én evindelighed, og fanden tager de sidste når karrusellen kører og alle har pølserne nede i kagedåsen! En DR model. Grænsen i dag går ned gennem Lillebælt - og bliver Femernbroen bygget flyttes denne grænse mellem de to politiske kultur områder til Storebælt, uanset om der måtte komme en Kattegatbro og en Ny Lillebæltsbro. Og vil have enorm påvirkning på Fyn med øer. Det er Femernbroen der er "problemet" og vil ændre Danmark for altid i to lande, og sætter Region Nord af.