Glem nu ikke skolebestyrelserne

I begyndelsen af 2006 skal der afholdes valg til skolebestyrelserne ved folkeskolerne.

Mandag 19.12. var folkeskolen tema i Synspunkt. Ophavsmanden var borgmester i Brønderslev, Jens Arne Hedegaard (J.A.H.). Under overskriften "Ejere har et stort ansvar" lykkedes det ham at undlade at nævne skolebestyrelserne én eneste gang. J.A.H. argumenterer bl.a. for at kommunerne skal udforme deres egen evalueringskultur, frem for at få dem dikteret. Iflg. indlægget er aktørerne i folkeskolen staten, kommunerne, kommunalpolitikerne, skoleledelserne, lærerne og Danmarks Lærerforenings formand. Forældre bliver rubriceret som nogen, der skal sørge for at børnene er klar til at modtage undervisning, når de møder op i skolen. J.A.H. skriver: "Det er såvel barnets som hele samfundets fremtid, der formes i folkeskolen. Og det kræver politikere, som erkender, hvad de har med at gøre og som har en dybtfølt interesse for området." Det er nok sådan, at der hos J.A.H. mangler erkendelse og interesse med hensyn til eksistensen af skolebestyrelser. Alene det faktum, at alle folkeskoler har en bestyrelse, er et udtryk for, at skolebestyrelserne er en aktiv medspiller i demokratiet omkring folkeskolerne. Skolebestyrelserne har en betydelig indflydelse på, hvordan der bliver holdt skole lokalt, uanset om de er en del J.A.H.'s folkeskole univers. Skolebestyrelserne kan udarbejde lokale undervisningsplaner, med tilhørende evaluering, hvis det er det man går efter. Lad det være en påmindelse til nye og gamle kommunalpolitikere: Tænk skolebestyrelserne med i folkeskoleuniverset! Og sidst, men ikke mindst, en opfordring til forældrene: Bak op om valget på jeres lokale skole. Efter kommunalreformen bliver skolebestyrelsernes rolle endnu vigtigere. Det er vigtigt, at de der bliver valgt til skolebestyrelsen, har et godt mandat at arbejde videre med.