EMNER

Glem smålighed

STORKOMMUNE:Det, der er talt så meget om i kommunerne gennem længere tid, nærmer sig nu med hastige skridt en afgørelse. Skal kommunerne i størrelse være som de er nu, eller skal der tænkes i større enheder. Og i så fald: Hvilke opgaver skal der så løses? På trods af, at enkelte kommuner selv mener, at de gør det ret godt og ikke behøver forandringer, taler næsten alt alligevel for, at de kommunale enheder i nær fremtid bliver større. Det, der primært har interesse, og det, som det er nemmest at forholde sig til, er naturligt nok, hvem der skal lægges sammen med hvem. Da jeg søndag var på løbetur sammen med min ældste søn, fik jeg i den klare friske luft den tanke, at vi nu har muligheden for at tænke stort. De små sko kommer jo nemt til at klemme. Om det var på stranden i Pandrup eller i Løkken-Vrå kommune, tanken opstod, husker jeg ikke, men hvorfor ikke tænke sig en Vestvendsysselsk kommune? Inspirationen er sikkert kommet fra lørdagens nyheder om, at man i Midt- og Vestjylland påtænker at etablere to storkommuner med henholdsvis 100.000 og 130.000 indbyggere. Det giver mange muligheder, hvis tingene "skrues" rigtigt sammen. En Vestvendsysselsk kommune bestående af Hjørring, Hirtshals. Sindal, Brønderslev, Løkken-Vrå og Pandrup vil rumme mange muligheder. Her vil vi stort set finde det hele. Der er by og land, fiskeri og turisme, handel og industri, uddannelse osv. Et naturligt centrum vil nok være Hjørring, men store og vigtige administrative opgaver bør også ligge i de andre store byer. Med moderne teknologi er det ikke det store problem at uddelegere administrative opgaver. I en storkommune som denne med op imod 90.000-100.000 indbyggere kan beslutningsprocessen forekomme meget langt fra den enkelte borger. Men her bør der etableres lokalråd i de mindre enheder, og de bør have visse kompetencer. Man kan jo spørge sig selv, hvor meget nyt der vil være i en ny kommune, bestående af Løkken-Vrå og Brønderslev? Nej vel. Lad os komme væk fra smålighed, jantelov og personfnidder og tænke større. Lad os se mulighederne og fordelene i større helheder, hellere end begrænsninger. Hvis der bliver sammenlagt flere kommuner til denne størrelse, vil der kunne løftes en mængde opgaver, og at det så på sigt må ændre amternes opgaver, gør vel ikke noget. Med Vest-vendsyssel kommune kan det aldrig gå helt galt. Den vil få et differentieret erhvervsliv. Den vil have uddannelsesmuligheder og et udbygget sundhedsvæsen. Den bliver mere bæredygtig end de små kommuner og får indbyggede fremtidsmuligheder.