Glenter og flagermus måske i fare

Men nye møller udgør mindre risiko end gamle

FREDERIKSHAVN:Den røde glente yngler i Elling Plantage tæt ved møllefeltet Kvissel Brænding. Glenten er en beskyttet art, og det medfører en række krav til myndighederne ved disponering af arealer, hvor den lever. Flere af indsigelserne mod mølleplanen påpeger, at møller vil forstyrre glenter ugler og flagermus, som findes både ved Donsted og Kvissel Brænding. Men hverken forekomsten af sjældne rovfugle, fugletræk eller flagermus kan umiddelbart forhindre opsætning af store vindmøller. Den kommunale forvaltning peger på, at større møller med lavere rotationshastighed udgør mindre risiko for fugle end ældre, hurtigtløbende møller. Forekomsten af flagermus nær møllefelterne og møllers påvirkning af flagermus skal dog undersøges nærmere.