Stofmisbrug

Glimrende tidsbillede

Ib Michaels ¿Sorte huller¿ udkommer i dag. Foto: Grete Dahl

Ib Michaels ¿Sorte huller¿ udkommer i dag. Foto: Grete Dahl

ROMAN Ib Michael: ¿Sorte huller¿ # # # # # ¤ ¿Sorte huller¿ er en fortsættelse af ¿Blå bror¿ fra sidste år - den indrangeres ligefrem som ¿2. bog¿, og den introduceres med følgende omvendte kliché: ¿Enhver lighed med virkelige personer i denne roman er villet og bevidst, men summen af de begivenheder, de indgår i, er fiktion.¿ Og der er da også i romanen personer, som indgår med deres virkelige navne. Den unavngivne jeg-fortæller, der lever et usikkert liv i forholdet til sin hyperaktive, uberegnelige og utilregnelige, men fremgangsrige modekreatør Regina, har indskrevet sig på universitetet for at blive astrofysiker, og det giver titlen en dobbeltbetydning, idet der dels kan være tale om universets sorte huller, hvor massen er så koncentreret, at selv lys ikke kan undslippe, dels om den tilstand romanens personer glider ind i under deres forsøg med de narkotiske stoffer. Vi er nemlig i tressernes København og senere i et anneks i et parcelhuskvarter i Hellerup, hvortil parret flytter efter Reginas ønske, fordi det pludselig afsløres, at hendes familiære status er af en anden karakter, end hun har fortalt. Der eksperimenteres i gruppen omkring de to med alle rusmidler, og de hallucinatoriske til-stande, personerne kommer i, beskrives nøje; fortælleren lægger en notesblok frem før eksperimentet for at kunne beskrive virkningerne nøje, ligesom eftervirkningerne registreres præcist. Parforholdene er ikke fasttømrede - også her eksperimenteres der med fri kærlighed, selv om der hos fortælleren og Regina spores visse borgerlige normer i den henseende, og de ender da også som ægtepar, fordi Regina venter sig, og ægteskabet er den væsentligste nøgle til en lejlighed. Og der lyttes til den nye musik - hver ny lp med Bob Dylan samler gruppen til en højtidelighed, og teksterne gennemarbejdes. Og der er den moderne amerikanske litteratur, bl.a. San Franscico-renæssansen. Her er det den succesfulde musiker Mark, der står i spidsen. Han er som den blå bror, fortælleren altid har savnet. Her er lækre modeller som LillKarin, som er brændt varm på fortælleren, og her er den homofile Pierre. Sin opgave kalder han ¿To teser og en formel til universets frigørelse¿, og det er en besynderlig blanding af filosofi og astrofysik, og han får den naturligvis ikke godkendt, men selve afhandlingen og refusionen af opgaven er en vidunderlig parodi på forskning. Her var endnu et sort hul! Enkefrue Makart leverer stoffet til en krimi, og den psykopatiske Reinhardt viser sig at leve et dobbeltliv med en lyssky tilværelse i Polen. Men der er opbrud i venneflokken. Den spredes for alle vinde, nogle går til grunde, for på narkomanen lurer sindssygen eller den totale udslettelse, andre finder opgaver, og de stærkeste overlever, og det er dem, der trods alt går ind i systemet på dets betingelser. Det viser sig, at udbrudsforsøget ikke kan lade sig gøre. Personerne har fået for meget med fra den verden, de vil skrotte, men der ligger måske en mulighed i en buddhistisk bevægelse. Bogen er også en anklage mod de pushere, som i det moderne samfund holder en menneskehed i deres kløer. Romanen beretter om et kaotisk, rastløst liv, hvor de unge i flugt fra virkeligheden beruser sig i beatmusik, alkohol og narkotika og flirter med orientalsk filosofi og religion. De skyer ensrettetheden, borgerskabets materialisme og moralske kodeks og hylder kammeratskabet, kærligheden og sammenholdet. ¿Sorte huller¿ er et glimrende tidsbillede med de begyndende protester blandt USAs unge på universiteterne mod Vietnamkrigen og racediskriminationen. De unge er ved at tage over! Men problemet for dem er, at de kun har én ting at sætte i stedet for alt det, de fornægter: den hæmningsløse, individuelle frihed, og det gør deres oprør ufarligt, for den fører dem over i en ny konformisme. Jens Henneberg kultur@nordjyske.dk @Brød.9.u-indryk: [ Ib Michael: ¿Sorte huller¿ @Brød.8.note-u-indryk:308 sider, 299 kr. Gyldendal Udkommer i dag.