Global og uafhængig

Med Lissabon-traktaten vil EU styrke samtlige dele af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik med henblik på at fremme sin rolle som global og uafhængig aktør med hensyn til reaktion på kriser.

EU:Med Lissabon-traktaten vil EU styrke samtlige dele af den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik med henblik på at fremme sin rolle som global og uafhængig aktør med hensyn til reaktion på kriser. EU vil ligeledes fortsætte med de militære og civile operationer, det har indledt rundt om i verden, og der vil blive en videre udvikling og styrke i de civile og militære kapaciteter i overensstemmelse med retningslinjerne i de overordnede mål. Til at bistå med at forbedre de militære kapacitet oprettes et europæisk agentur for materiel, forskning og militære kapaciteter, og agenturet får som opgave at klarlægge og tilrettelægge de operationelle behov og fremme foranstaltninger til opfyldelse heraf. Ved Lissabon-traktatens ikrafttrædelse skal det nævnte agentur være en videreførelse af det som blev oprette i juni 2004, derud over vil der med Lissabon traktaten blive lagt væk på en styrkelse af den europæiske sikkerhed og forsvarspolitik idet EU vil styrke samtlige dele af politikken for at fremme den globale rolle. Alt dette må Danmark stå uden for på grund af undtagelsen omkring forsvarssamarbejdet og det er nu på tide, at vi får afskaffet undtagelsen. En meningsmåling fra eurobarometer, der blev offentliggjort 11. juli, viser, at der er et stort flertal for en fælles sikkerheds- og forsvarspolitik, og målinger viser også, at danskerne mener overvejende, at Danmark har haft gavn af EU-medlemskabet, og målingen viser, at Danmark er det land i Europa med den største andel af borgere, som er tilfreds med tilværelsen, sikken en positiv oplysning, i en tid, hvor det negative i alt for høj grad præger den offentlige debat.