Global opvarmning

Global opvarmning et masseødelæggelsesvåben

UDVIKLING:Engelske dyreelskere bruger 42 milliarder kroner om året på deres dyr, tallet er steget 25 pct. i løbet af de sidste fem år. En nyretransplantation til en kat koster omkring 100.00 kroner, den første ventes udført på en 8-år gammel kat. Ifølge en rapport fra FN"s udviklingsprogram får hver eneste ko i EU et støttebeløb fra EU på 6.000 kr. EU giver et støttebeløb til Afrikas befolkning på 8 dollar pr. indbygger, ca. 52 kr. Ritzau skriver 17. juli, at krigen indtil nu har kostet de amerikanske skatteydere 315 milliarder kr. for det nuværende og kommende finansår. Heri er naturligvis ikke iberegnet den danske og britiske krigsdeltagelse. De menneskelige omkostninger er slet ikke med i beregningerne. Men der er naturligvis også "positive" sider ved sagen. Den danske våbeneksport steg sidste år med 48 pct. i forhold til året før. Godt at onde Saddam og hans lige så onde sønner er udraderede. Det var jo ifølge Anders Fogh den væsentligste årsag til at gå i krig, selvom masseødelæggelsesvåbnene ifølge manges opfattelse var sagen, men eftersom de endnu glimrer ved fraværelse, er statsministeren nødt til at gentage det andet udsagn så mange gange, at danskerne får det ind i deres dumme hoveder. Den britiske forsker Sir John Houghton, fhv. leder af Det Meteorologiske Institut i Storbritannien og fremtrædende medlem af FN"s klimapanel, siger ifølge en leder i Information 6. august, at virkningerne af den globale opvarmning er sådan, at han ikke vil tøve med at beskrive den som et "masseødelæggelsesvåben", og han fortsætter med at forklare, at dette våben – ligesom terrorisme – ingen grænser kender. Hvad har engelske katte, europæiske køer, krig og klima med hinanden at gøre. Godt spørgsmål!