EMNER

Globale børn for fred

11-årige rejser ud i verden uden mor og far for at møde jævnaldrende fra andre kulturer i fredens og forståelsens tjeneste

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

På fri­vil­ligt, uløn­net ar­bej­de i Aal­borg un­der week­en­dens lands­træf i ud­veks­lings­or­ga­ni­sa­tio­nen CISV: Voksenleder Las­se Dre­jer, kontakpersonen i Aalborgafdelingen, der dæk­ker hele Nord­jyl­land, Bir­te Fogh Nis­sen (i mid­ten), og voksenleder Nyn­ne Nø­rup.

AALBORG:Den nordjyske afdeling af CISV med adresse i Aalborg søger 11-årige til et fire ugers ophold i udlandet næste år. Uden mor og far, Internet, mobilos, og al verbal kommunikation foregår på engelsk. Det er langt fra første gang. Udvekslingsorganisationen CISV - Children`s International Summer Villages - har formidlet udveksling af omkring 135.000 børn og unge far 100 lande siden 1951, og alene den danske afdeling forventer at sende over 100 på 11 år af sted næste år som led i tilbuddet for de yngste - Børneby. En Børneby består typisk af 11-årige fra 12 lande - to drenge og to piger af hver nationalitet - og forældrene bliver erstattet af en voksenleder fra hvert land, seks juniorledere (JC`s) og en lokal stab af medhjælpere. I weekenden holdt CISV landstræf på Tornhøjskolen i Aalborg Øst med deltagelse af 150 sprudlende børn og unge tilsat frivillige ledere og forældre. Flertallet tidligere udsendinge, der var blandet med måske kommende ambassadører for Nordjylland og resten af Danmark. Den 11-årige Celine Gül fra Aalborg spenderede fire uger i en Børneby i Belgien denne sommer inklusiv en weekend hos en ankomstfamilie. - Det var svært at overbevise min mor om, at jeg skulle af sted, men heldigvis kendte jeg nogle, der havde prøvet, og fik ja. - Jeg fik en rigtig god norsk veninde, men græd, da vi en dag blev delt ind i rige og fattige på lejren. De mørkhårede som mig med brune øjne fik et franskbrød med Nutella til deling, mens de blåøjede, lyshårede som Rune derovre bare kunne æde løs af alt det, de ville, fortæller Celine Gül. En stor del af tiden består programmet i børnebyen af lege fra alverdens lande, dans, og musik, men udvekslingsorganisationen tager formålsparagraffen alvorligt, og alt er ikke lutter lagkage. - Fred i verden gennem børn og unge, lyder hovedbudskabet - Fred er kun muligt, hvis enkeltpersoner gennem erfaring lærer at leve venskabeligt med hinanden, uanset kulturel baggrund, præciserer CISV, og det er ikke tilfældigt, at organisationen lancerede programmet for de 11-årige som det første. - Vi må starte med børn i den påvirkelige alder, hvis vi skal gøre os håb om at ændre verden. Og 11-årige er åbne, nysgerrige, og store nok til at kunne klare at være hjemmefra, forklarede stifteren, den amerikanske børnepsykolog Dr. Doris Allen, der var inspireret af FNs oprettelse efter den ødelæggende 2. Verdenskrig, og blev nomineret til Nobels fredspris tre gange. Lyshårede Rune Harpøth med de blå øjne begyndte også at græde, selv om han tilhørte de rige i børnebyen. - Jeg fik ondt af de fattige, og gav dem nogle af mine nutellamadder, noterer den 11-årige. En anden øvelse gik ud på at indsamle ¿lig¿ . Voksen- og juniorledere lagde krop til. - Det er vigtigt at forstå, at mennesker altså dør i krig. Så man kender konsekvensen, forklarer et af ¿ofrene¿, voksenleder Lasse Drejer, der har militær baggrund. CISV fremhæver, at den er en international ¿ikke-politisk, ikke-religiøs fredsorganisation¿. - Politisk spænder vi fra højre til venstre, og er bestemt ikke partout pacifister, konstaterer den 21-årige voksenleder Nynne Nørup med adskillige CISV-ophold i udlandet bag sig siden debuten som 11-årig. - Jeg krøb ind i et hjørne den første dag, men fandt ud af, at jeg var nødt til at lege med for at have det sjovt, fortæller 11-årige Simon Rûneritzj Riismøller fra Skørping, der er halvt russer. - Og tænk sig. De sang en russisk sang på min fødselsdag. Han agter at tage med CISV til udlandet igen, når han fylder 14. Drømmer om USA. Nanna Lybæk Knudsen spenderede en måned i canadiske Toronto, og længes tilbage til Niagara Fall, hvor ¿det altid regner med dråber fra vandfaldene¿, mens Jacob Bisgaard Rasmussen er bidt af Brasilien - også efter et ophold i en canadisk børneby, og - Brasilianerne er bare så sjove. Der er gang i dem, erfarer den 11-årige aalborgenser. Kontaktpersonen for Aalborgafdelingen af CISV understreger, at børnene kun kommer af sted, hvis organisationen vurderer, at det sker af lyst og egen fri vilje. - Det må ikke handle om at sende barnet til udlandet for forældrenes skyld, understreger Birte Fogh Nissen. Hun erfarer, at børn aldrig bliver de samme efter et ophold i en børneby. - De er modnet på en god måde, mere dynamiske, tror mere på sig selv, og engelsk-kundskaberne får ofte et gevaldigt løft. Den nordjyske afdeling i Aalborg holder informationsmøde 22. november kl. 19 i Kulturhuset på Gl. Lindholm Skole, hvor CISV også søger frivillige juniorledere. - erfaringer fra udvekslingsorganisationen er ikke et krav. En måneds ophold i en børneby koster fra omkring 8.500 kroner eksempelvis i Norge inklusiv rejse, forsikringer og lommepenge til 13.000 kroner inklusiv alt i USA.