Globaliseringen inden for filmen

Søren Høy: Moderne film skal skabe debat.

Søren Høy: Moderne film skal skabe debat.

{ STØVRING: Det er en bølge i tiden, at film skal skabe debat. Det fortalte Søren Høy om forleden på Støvring Højskole. Høy er blandt andet kendt fra TVs filmmagasin Bogart. På højskolen fortalte han om globaliseringen i nutidens film og tidens bølge, quality film, debatfilm ikke kun politisk men også generelt samfundsmæssigt med kunstnere og filmskaberen som foregangsmand og igangsætter. Ved at vise små brudstykker af udvalgte film fik Søren Høy sat levende billeder på sine fortællinger, og skabte dermed grobund for videre debat for tilhørerne.