Globalt hysteri

¿En hypotese er altid at foretrække frem for sandheden, fordi vi skræddersyer vor opfattelse af sandheden, så den passer til vor opfattelse af sandheden, hvorimod den virkelige sandhed bare er en løjerlig en.

Ergo: Søg ikke sandheden når en hypotese kan bruges¿ (citat af Niccolo Machiavelli anno 1513). Ovenstående citat kunne efter min mening meget vel anvendes på hypotesen om den menneskeskabte globale opvarmning, som har skabt en nærmest hysterisk og unødig klimapanik hos en stor del af menneskeheden. Hypotesen er blevet massivt markedsført bl.a. af Vicepræsident Al Gore, som beklageligvis endog fik Nobelprisen for sine anstrengelser. Det er imidlertid et faktum, at en stor gruppe af videnskabsmænd over hele kloden sætter et stort spørgsmålstegn ved denne hypotese, men deres kritik har desværre ikke fået den samme mediedækning som deres modstandere . Generelt er videnskaben enig i, at der i nyere tid er sket en beskeden stigning af den globale temperatur. men det er jo ikke noget nyt i jordens historie. Der har været mange lignende klimaændringer tidligere (f.eks. har Istider vækslet med varmere perioder osv.). FN¿s klimapanel har enstemmigt vedtaget, at den globale opvarmning ¿næsten¿ med sikkerhed er menneskeskabt, men som bekendt har flertallet ikke altid ret . Historien kan fremvise mange eksempler på dette. Tænk på Giodano Bruno, som påstod, at jorden ikke var universets centrum, hvoromkring alt bevægede sig. Han endte som bekendt sit liv på bålet i Rom i året 1600. Én blandt en lang liste af kritikere af den menneskeskabte globale opvarmning er den meget anerkendte polske professor Zbigniew Jaworowski M.D., Ph.d., D.Sc. (senior rådgiver til Central Laboratoriet for Radiologisk Beskyttelse i Warszawa). I 1957-58 målte han koncentrationen af Co2 i den atmosfæriske luft i Spitsbergen og fra 1972 til 1991 den historiske forurening af den globale atmosfære ved at måle støv i 17 gletsjere over hele verden. Han har publiceret mange artikler om klimaet, de fleste om CO2 målinger i iscylindre. I en 14 sider lang rapport i ¿21st Century Science and Technology Magazine¿, fra marts 2007 lyder hans overskrift; CO2, Den Største Videnskabelige Skandale i vor Tid. I rapporten anfægter han IPCC¿s integritet (Det internationale klimapanel) og afviser IPCCs fire hovedkonklusioner for at være ukorrekte. Hans konklusion, overvejende baseret på egne observationer er, at CO2-værdierne i den førindustrielle tid i atmosfæren var lige så høje som i dag ¿i visse perioder endda højere, med andre ord, at de relativt højere værdier i atmosfæren i dag ikke er menneskeskabte., men at årsagernes til den G.O. skyldes naturlige årsager, såsom solpletter, jordens variationer i hældning og rotation om solen etc. Ovennævnte rapport giver alvorligt stof til eftertanke ikke mindst for politikere, men også for ganske almindelige verdensborgere som bliver trukket rundt i manegen af uvidenskabelige dommedagsprædikanter, Hele rapporten kan læses på www.21stcenturysciencetech.com.