Aalborg

GN Store Nord nøgletal

Koncerntal i millioner kroner 2000 2001 Nettoomsætning 7.003 7.319 Primær drift 131 - 9.619 Finansielle poster netto 12.879 - 18 Ordinær drift 13.004 - 9.642 Ekstraordinære poster 0 0 Skat - 307 466 Nettoresultat 12.697 -9.176 Balance 23.809 15.023 Egenkapital 19.809 15.023 Aktiekapital 879 879 Udbytte procent helår 15 - Soliditet 82,7 71,3 Medarbejdere 5.162 6.213 Bestyrelsesformand: Mogens Hugo Jørgensen. Direktion: Administrerende direktør Jørn Kildegaard, økonomidirektør Jens Due Olsen, Niels B. Christiansen (GN Netcom) og Jesper Mailind (GN ReSound). Hovedaktionærer: ATP 9,41 procent, LD 5,40 procent. Egne aktier 4,06 procent.