GN tabte 5,3 mia. kroner

Virksomhedsøkonomi 1. marts 2003 07:00

KØBENHAVN: GN Store Nord, som producerer kommunikationsudstyr og høreapparater, fik igen i 2002 et massivt underskud og kalder selv sit årsresultat for "meget utilfredsstillende". Men det skyldes primært det nu solgte selskab, Nettest, som endte året med et underskud på den primære drift på godt halvanden milliard kroner. Omsætningen i Nettest faldt til 830 millioner kroner fra 2,3 milliarder kroner året før, og selskabet blev ved udgangen af året solgt til Axcel Industriinvestor for en krone. Umiddelbart før salget indskød GN Store Nord 155 millioner kroner som aktiekapital, og GN er forpligtet til at dække blandt andet omstruktureringsomkostninger for op til 100 millioner kroner. Egenkapitalen i GN Store Nord faldt med 495 millioner kroner i forbindelse med handlen. Resultatet af hele koncernens ordinære drift før skat blev et tab på 5,3 milliarder kroner. Året før var tabet på 9,6 milliarder kroner. Resultatet kommer efter et fald i omsætningen fra 7,3 til 5,5 milliarder kroner. Koncernen koncentrerer sig efter salget i slutningen af året af sit smertensbarn, Nettest, om de to resterende selskaber, GN Netcom og GN Resound, som producerer henholdsvis håndfrit teleudstyr og høreapparater. Nu skal der fokus på indtjeningen, og koncernen forudser et driftsoverskud på godt en halv milliard kroner i år. - Det nye GN Store Nord har en stigende indtjening, og vi skal høste flere stordriftsfordele, siger direktør Jørn Kildegaard. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...