Go"morgen avis

8.30: Børge Jensen kigger avisen sammen med kaffe, rundstykker, smør og ost. Børge Jensen står tidligt op, og er glad for ofte at kunne hente avisen, når avisbud Henrik Sloth på Teglbakken i Thisted, allerede klokken fem har puttet avisen i postkassen. Børge Jensen og hans kone Edith har i 42 år været trofaste læsere af Thisted Dagblad. Børge Jensen kunne godt ønske sig mere i avisen om det der sker i weekenderne, og så syntes han, det var mærkeligt, at fødselsdagsomtalen af Thisteds forhenværende borgmester Kaj Kristensen stod i Nordjyske Stiftstidende. Foto: Klaus Madsen
EMNER 10. marts 2007 05:00

En avis bliver til hver dag og sendes ud til læserne. Vi har fulgt vores egen avis på vej THY: Avisen skal ud. Sådan husker mange Jesper Kleins sige som den bekymrede redaktør i en af fjernsynets legendariske julekalendere. Bortset fra et par dage i Thys værste snestorm kommer Thisted Dagblad ud hver dag. Læserne fik da også, da veje og trafik blev normale igen, fortalt om snestormens rasen. Thisted Dagblad er, efter AT den blev en del af Nordjyske Medier, en helt igennem lokal avis. Der er ikke hver dag lige meget lokalt stof at hente i Thy, men der laves hver dag mindst 10 og ofte flere sider med små og store historier. For medarbejderne på redaktionen begynder næste dags avis med et redaktionsmøde klokken 9.30. Her får redaktionen overblik over, hvad der skal skrives om og fotograferes fra. Hele dagen leveres så historier og billeder til redaktionssekretærerne, der fra midt på eftermiddagen sætter tekst og billeder op på siderne. Ombrydningen af siderne, som det hedder i fagsproget, foregår på skærme. Efterhånden, som siderne bliver færdige sendes de via dataforbindelser til NORDJYSKEs store og meget moderne trykkeri i Aalborg. De fleste sider er færdige ved 18-tiden. Deadline for Thisted Dagblads sidste side - det er altid forsiden - er klokken 20.30. Alt arbejdet med at skrive og redigere forgår på computere. Avisens billeder optages og behandles digitalt. Trykmaskinen startes klokken 21. Det er først, når rotationspressen i Aalborg kører de første aviser ud, at tekst og billeder kommer på papir. Når Thisted Dagblad er færdigtrykt, gøres aviserne klar til at blive ”stukket” sammen med Nordjyske Stiftstidende og eventuelle tillæg. Når aviserne er pakket sammen og bundtet til budene, køres aviserne af vognmandsfirmaet Jespersen til Thy. Er der ikke opstået forsinkelser, kan vognmanden køre fra Aalborg 10 minutter over midnat. Allerede klokken 01.30 er de første aviser afleveret af vognmanden. I løbet af natten bringes aviserne ud. Det er et mål, at alle aviser skal være ude hos abonnenterne klokken syv. @Byli.9.special.bund:Af Klaus Madsen klaus.madsen@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...