Virksomhedsøkonomi

God aftale om naturgas giver billig varme

Selv om der er kommet 43 nye forbrugere er varmeforbruget faldet med en syvendedel

HJALLERUP:Formanden for Hjallerup Fjernvarme, Svend Keller, kunne på selskabets generalforsamling fortæller, at der i årets løb har været rekordtilgang af nye forbrugere, idet 43 nye nu havde bragt antallet af forbrugere op på 1527. Men på på trods af de mange nye tilslutninger er det samlede varmeforbrug på 22.677 MWh faldet med 4000 solgte MWh i forhold til året før, hvor der blev solgt 26.680 MWh. Kraftigt fald Mens gennemsnitsforbruget gennem de seneste seks år har været konstant, er der altså sket et kraftigt fald, hvilket formentlig slyldes den milde vinter og at såvel nye huse som gamle i dag er bedre isoleret end tidligere. Formanden mener, at et sådant fald i længden vil kunne øget varmetabet hos værket, men at det nuværende værk til gengæld vil kunne klare forbruget mange år endnu, hvorved investering i et nyt værk kan udskydes. Da det nuværende værk er betalt indefor en fem- års periode, vil det i længden kunne betyde billig varme, fordi man også har et ledningsnet, der er holdt godt vedlige. Prisaftale Den billige varme er også forbundet med en prisaftale, som værket har haft med Dong om køb af gas og salg af el, og man vil gerne forhandle en lignende aftale for fremtiden på plads med Dong. Men regeringen har lavet nye regler, så sådanne aftaler er ikke længer gyldige, så fjernvarmen må for fremtiden selv ud på markedet og sælge el. Det er et uoverskueligt marked, så bestyrelsen har lavet en aftale med firmaet Markedskraft, som skal stå selskabet bi med råd og vejledning. Der findes også regler, som kan sikre værket en indtægt ved at lade værkets el-motorer stå stille og i stedet for bruge værkets gaskedel til at fremskaffe varmen, men det vil kræve ekstra investeringer, og da priserne på el svinger både i takt med oliepriserne og i takt med forbruget i løbet af dagen, kan det være svært at lægge budget for fremtiden og næste år. Det samme næste år Men bestyrelsen har lavet et budget, hvor man tror på, at man næste år fortsat ville skaffe varmen på samme billige prisniveau som tidligere. Om det bestående anlæg sagde formanden, at ledningsnettet er blevet renoveret nogle steder, men at man ikke har nået så meget, som man gerne ville, på grund af de nye udstykninger på Højen i Østbyen og i Tennisskoven på Vestbyen. Også værkets motorer er renoveret og kan nu igen køre i 20.000 timer. 800.000 mere Statsautoriseret revisor N. J. Pedersen gennemgik regnskabet, der viser en nettoomsætning på 18,7 millioner kroner mod 21,9 mio. året før. Dækningsbidraget er til gengæld vokset til 5 millioner kroner mod 4,2 millioner kroner året før. Omkostningerne løber op i 1,8 mio. kr. og efter afskrivningerpå 2,7 mio. kr. og forskellige reguleringer er slutresultatet et overskud på 986.000 kr. mod et budgetteret underskud på 482.000 kr. Svend Keller og Roland Skindbjerg blev begge genvalg til bestyrelsen. Omkring 40 af fjernvarmens mange forbrugere er mødt frem på generalforsamlingen. OS