God brug for sammenhold i Øster Hornum

Fra skolebestyrelsen i Øster Hornum skal der lyde en stor tak til alle i Øster Hornum for den store opbakning til os og vores skole.

Da bestyrelsen i sidste uge gik fra dør til dør og samlede støtte til protesten over, at renoveringen af skolen så ud til at være taget ud af kommunens planer, mødte vi en meget stor velvilje fra næsten alle, vi besøgte. 551 underskrifter fik vi samlet sammen. Og det vil jo stort set sige, at alle voksne i byen støttede op om os. Vi er sikre på, at det gjorde indtryk på kommunens politikere. Det foreløbige punktum på sagen blev sat torsdag 30. august på byrådsmødet i Støvring, hvor det med bred opbakning fra alle i byrådet blev besluttet, at Øster Hornum skole står først for med sin renovering, og går i gang så snart der er truffet en afgørelse med hensyn til skolestrukturen i den ny Rebild kommune i april måned 2008. Vi er naturligvis meget tilfredse med nu at have byrådets løfte om, at vores renovering vil blive gennemført – langt om længe. Det var meget dejligt at opleve, at vi var blevet hørt og at behovet for en renovering ikke blev draget i tvivl fra nogen sider. Vi står godt nok stadigvæk uforstående overfor, hvorfor skolerenoveringen skal kædes sammen med skolestrukturen, siden vores skole er nedslidt og generelt trænger til en kærlig hånd. Om skolen skal være med eller uden 7. klasse i fremtiden har således udelukkende betydning for udsugningen i det kombinerede natur-og teknik og fysiklokale. Men først og fremmest vælger vi at glæde os over, at vi nu får vores renovering. Og over at der fra politisk side var stor vilje til at fremskynde starttidspunktet så meget som muligt, således at vi kan komme i gang så hurtigt som muligt i det ny år. Vi glæder os også i bestyrelsen over det store sammenhold, som blev bragt for dagen herude i Øster Hornum i forbindelse med vores protest. Det sammenhold vil der blive god brug for i den kommende tid, hvor der på skoleområdet skal tages beslutninger, der vedrører hele byen. Hen over vinteren kommer det til at handle om 7. klasses fremtid på skolen. Og her vil vi i skolebestyrelsen naturligvis gøre, hvad vi kan for at overbevise politikerne om de mange indlysende fordele ved at lade vores børn forblive i deres eget nærområde også på dette klassetrin. Men der vil også være behov for, at I forældre kommer til orde og giver jeres mening til kende og bakker op om vores skole her i Øster Hornum. Tak for jeres opbakning