Aalborg

God flagskik

[ Dannebrog - den røde dug med det hvide kors - blev første gang nævnt i forbindelse med slaget ved Lyndanisse i Estland 15. juni 1219. [ De nuværende regler for størrelse stammer fra 1748. [ Der eksisterer ikke nogen flaglov, men kun forskellige gamle forordninger og sædvaner. [ Bortset fra de nordiske lande samt FN- og Europa-flaget må fremmede landes flag kun hejses med politiets tilladelse. Dannebrog skal tildeles en særligt fremtrædende plads. [ Flaget hejses, og det hales ned. At stryge flaget betyder at overgive sig. [ Flaget bør ikke være højere end en femtedel af flagstangens højde. [ Den, der hejser eller nedhaler et flag, bør fra starten have blottet hoved. Alle andre rejser og tager front mod flaget, mens det hejses eller nedhales. Mænd blotter hovedet. [ Flaget må ikke være hejst efter solnedgang. [ Flaget må ikke på noget tidspunkt røre jorden. [ Valdemarsdagen fejres i dag med flagfester landet over. I Nordjylland sker det i Aalborg, Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev. Kilde og flere oplysninger: www.danmarks-samfundet.dk