Lokalpolitik

God idé at nedlægge regioner

I Dansk Folkeparti afventer vi med stor spænding, at De Konservative på deres kommende landsråd som bebudet forhåbentligt vil foreslå at nedlægge regionerne.

Det er et forslag, som vi i Dansk Folkeparti vil give vores fulde opbakning til. Etableringen af de fem regioner som en slags erstatning for de gamle amter var lige fra begyndelsen ikke Dansk Folkepartis kop te. Vi mente dengang – og mener stadigvæk – at sundhedsvæsenet kan administreres langt bedre fra centralt hold, og at regionerne gennem fire år har vist, at de ikke formår at levere varen. Regionerne er i dagligdagen et fordyrende, overflødigt og usynligt led i administrationen, og mange danskere ville formentlig med rette være ude af stand til at give et dækkende svar på, hvad regionerne i grunden beskæftiger sig med. De konservative kan derfor regne med vores helhjertede opbakning til at nedlægge regionerne. Det vil samtidig være et gevaldigt skridt i den retning, som faktisk var den oprindelige idé med kommunalreformen; nemlig en forenkling og effektivisering af administrationen til gavn for danskerne i hverdagen. Hvis målet er mest sundhed for pengene, kan der ikke tænkes noget bedre tiltag end dette. Derfor ser vi frem til De Konservatives landsråd.