Lokalpolitik

God idé - til den aftalte pris

Borgmestrene i kommuner, der har givet til Musikkens Hus, holder pengekassen lukket og undrer sig over det ny krav

NORDJYLLAND:Postyret omkring økonomien bag Musikkens Hus får ingen af de borgmester i kommuner - uden for Aalborg - ,der har bidraget, til at fortryde. De er til gengæld, stort set, enige om, at de ikke vil søge deres byråd om flere penge. Hobro Kommune bevilgede i januar 2002 et engangsbeløb på 55.000 kroner i støtte til Musikkens Hus. Borgmester Jørgen Pontoppidan (V) siger, at hvis der kommer en runde mere, hvor amtet beder om penge, vil Hobro Kommune sige nej. Borgmester Karl Christensen i Hadsund, som gav 25.000 kr. i januar, men som afviste en fornyet henvendelse om flere penge: - Det ligger ikke lysende klart, at vi vil øge vort bidrag. Når jeg tænker på de professionelle folk, der er involveret, kan det undre, at der kan komme et yderligere arkitektbidrag på tale. - Får vi en konkret henvendelse fra Musikkens Hus, vil naturligvis give henvendelsen en seriøs behandling. Borgmester Mogens Gade (V) i Brovst, som har givet 50.000 kr.: - Det lyder helt utilstedeligt, at arkitektfirmaet nu kræver 200 mio. kr. ekstra. Det er ikke de betingelser, vi har givet tilskud på, og jeg synes, det er meget vigtigt at holde fast i den holdning, som formanden for fonden giver udtryk for. Ellers forsvinder det grundlag, vi har ydet tilskud på. - Hvis forudsætningerne ændrer sig væsentligt, må man forvente, at vi i det mindste får en officiel orientering eller bliver indkaldt til møde. Aabybro Kommune gav først 50.000 kroner og i anden omgang andre 25.000 kroner til Musikkens Hus. - Vi trækker os ikke ud af projektet, selv om det ser ud til at blive dyrere. Vi synes stadig, det er en god ide. Omvendt vil vi heller ikke give flere penge, siger borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). - Jeg går ud fra, at projektet vil blive tilpasset de økonomiske rammer, siger han. Fjerritslev Kommune har i februar 2002 afsat 50.000 kr. til Musikkens Hus i Aalborg. Borgmester Otto Kjær Larsen (V) har ikke tænkt sig at holde pengene tilbage og håber huset under alle omstændigheder bliver til noget. - Vigtigt for hele Nordjylland, som han siger. Flemming Jansen, borgmester i Pandrup, som har bidraget med 50.000 kr.: - Jeg synes, at det er uanstændigt at komme bagefter og sætte prisen så meget dyrere. Det sætter komiteen i en dårlig situation. Jeg synes, at man skal holde det østrigske firma fast i den oprindelige pris, ellers er det jo ikke den rigtige vare, man har købt. Det vil være frygtelig ærgerligt, hvis Musikkens Hus falder til jorden, da det bliver et stort aktiv for Nordjylland. - Aars Kommune har på linie med fleste kommuner afsat 50.000 kr. til musikhuset. Men en sådan fordyrelse af projektet kan der ikke være tale om. Det er helt urealistisk at skulle skaffe 200 mio. kr. yderligere. Den rådgiver, man har brugt, har helt misforstået situationen. Blot fordi amt og kommuner står bag, kan man da ikke blot gøre projektet så meget dyrere og håbe, at man alligevel kan skaffe pengene, siger Aars-borgmester Knud Kristensen. Nibe Kommune bidrager med 50.000 kroner. Inklusiv et såkaldt "købt" sponsorat, hvor Nibe Kommune bliver profileret med navns nævnelse på en eller flere stole. - Den nyeste udvikling har vi endnu ikke en mening om, det er jo så nyt, siger borgmester Jens Østergaard Madsen (V).