God ide at lade biogas-anlæg tage slammet

SLAM:I et indlæg i NORDJYSKE 6. juni skriver Kaj Christensen om det påtænkte Han Herred Biogasanlæg, at anlægget kan behandle de 6.500 ton slam, der i fremtiden skal fjernes fra Jammerbugt Kommune hvert år. Jeg er fuldstændig enig med Kaj Christensen: Et biogasanlæg er en fornuftig, miljørigtig og fremtidssikret opgave i vor storkommune. Der skal tages højde for de mange pelsede mink og den mængde gylle, der nødvendigvis skal behandles. Kan anlægget - foruden de 50.000 ton, det er beregnet til - også behandle de 6.500 ton slam på forsvarlig vis, er vi nået betydeligt og afgørende skridt fremad. Naturligvis skal der ved anlæggets placering sikres, at det ikke generer naboerne med lugtgener, og der skal være forsvarlige trafikforhold. Forhåbentligt kan man samtidig løse noget af det problem, der knytter sig til presning af gylle på markerne, der efterhånden er kommet op i urimelige priser og dermed forhindrer en rimelig produktudvikling. Problemet, som jeg ser det, er, at det endnu ikke er lykkedes at få bare ét biogasanlæg til at fungere tilfredsstillende. Man kan hertil sige, at så må vi forsøge endnu en gang. Men en anlægssum på over 70 millioner frister vel ikke investorerne til blot at gøre et forsøg. Desværre kan jeg være bange for, at det herskende flertal i den kommende kommunalbestyrelse, kan man fristes til at sige: OK det drejer sig kun om at få et biogasanlæg til at fungere, så vi kan indtil det sker, blot smide slammet ud på markerne. Og det er tiden og miljøet ikke til.