God ide at lave lektier i dussen

Politikere lægger stor vægt på lokal selvbestemmelse, og der skal være plads til at lege

AALBORG:Skal pædagogerne hjælpe Sofie og Sofus med at regne og skrive i skolefritidsordningen? Og i hvor høj grad skal børnene bruge tiden i dussen til at lave lektier? Dette er blot nogle af de spørgsmål, der trænger sig på, efter at regeringens skolestartsudvalg har barslet med en række forslag til at styrke fagligheden i skolerne. Udvalget foreslår blandt andet, at børnehaveklassen fremover skal kaldes "Ny 1. klasse", og at børnene på det alderstrin skal have danskundervisning. Samtidig peger udvalget på, at eleverne skal læse lektier i skolefritidsordningerne. Skole- og kulturrådmand Nils Bell (V) er umiddelbart positivt indstillet over for forslagene. - Vi har allerede lektiehjælp i dag. Nogle vil gerne have ordnet lektierne, inden de kommer hjem, fordi der ikke er ro eller opbakning fra forældrene derhjemme, eller fordi de skal 1000 andre ting, når de kommer hjem, siger Nils Bell. Han understreger, at det skal være op til de enkelte skoler at finde ud af, hvordan de vil organisere lektiehjælpen. Folketinget skal ikke planlægge i detaljer, hvad der skal ske på skolerne, understreger han. Og børnene skal naturligvis stadig have mulighed for at kravle i træer og lege i dusserne, påpeger Nils Bell. Rådmanden tror ikke, det vil gøre den store forskel, at der kommer nye krav til, hvad børnene skal nå i børnehaveklasserne. Allerede i dag stifter børnene bekendtskab med bogstaver og tal, inden de kommer i 1. klasse. - Børnene er jo meget motiverede for at lære noget, fordi de er kommet i skole, og så skal vi selvfølgelig også stimulere dem. Spørgsmålet om faggrænser vil formentlig dukke op igen, når det skal besluttes, hvilke roller henholdsvis pædagoger og lærere skal spille, hvis der kommer nye krav til skolerne. Nils Bell anerkender de faglige organisationers ret til at skabe så gode mulighed for deres medlemmer som muligt. - For dem handler det selvfølgelig om at få ansat så mange af deres medlemmer som muligt. Men rådmanden håber, at organisationer ikke kun vil fokusere på, hvad der er bedst for deres medlemmer, men lægge mindst lige så stor vægt på, hvad der er bedst for børnene. Frihed vigtigt Skole- og kulturudvalgsmedlem Thomas Kastrup-Larsen (S) er enig med Nils Bell i, at børnene sagtens kan lave lektier i dus-ordningen. - Men det skal ikke være sådan, at børnene får en skoledag fra kl. 8-16. Der skal være frihed til at gøre andre ting, så børnene kan lege og sanne fællesskaber. Der er en grænse for, hvor meget børnene kan magte, og de skal ikke sidde og lave lektier hele tide, siger Thomas Kastrup-Larsen, der også er tilhænger af en udpræget grad af lokal selvbestemmelse på de enkelte skoler. Thomas Kastrup-Larsen er har intet imod, at børnene akkurat som i dag modtager en form for undervisning i børnehaveklassen. Men han frygter, at regeringen på langt sigt stiler mod at afskaffe børnehaveklassen. - Jeg tror, de på sigt vil rykke skolestarten et år frem, og det er en dårlig ide. Mange børn er ikke klar til det. De skal introduceres stille og roligt til skolearbejdet.