Skolevæsen

God ide at tage pause fra skolen

Prøv noget andet og find dig selv uden for skolemiljøet]

FREDERIKSHAVN: De unge har lyst til mange ting, når de er færdige med skolen, og den første fornemmelse, der ofte melder sig, er, nu er jeg fri, nu åbner verden sig for mig. Og sådan skal det være, mener studievejleder Hans Ulrik Vadmann fra Frederikshavn Gymnasium og HF. - Men de unge er også meget optaget af, hvad skal jeg nu, og den optagethed er forbundet med frygt og nervøsitet oven på den første eufori for, hvad nu, hvordan kommer jeg videre, hvordan får jeg fat i det rigtige studium, får jeg arbejde bagefter - og skal jeg starte med et samme, lyder det fra studievejlederen. Det er meget individuelt - og derfor findes der intet entydigt svar på de mange spørgsmål. - Vi har udslusningssamtaler med alle vores afgangselever. De kommer enkeltvis til studievejlederen, og så snakker vi igennem hvad, deres planer er. Min holdning er den, at det skal ikke være et ]must], at man læser videre med det samme - selv om det fra politisk hold ønskes meget, men det er meget vigtigt, at den unge er parat til det, siger Hans Ulrik Vadmann. Og det er så igen meget individuelt, hvorlang tid man skal bruge på at blive parat. - Det kan være en rigtig god ting at tage en pause fra skolen, da man ikke har prøvet andet siden første klasse. Når man har foretaget sig noget helt andet i et års tid, så er det med at komme videre, mener studievejlederen og tilføjer, at undersøgelser viser, at de allerfleste unge vender tilbage til en uddannelse. - Formentlig klarer de uddannelsen bedre, da de så har lyst til at komme igang, siger Hans Ulrik Vadmann. Men hvad er det så for et studium, man skal satse på - nu hvor verden står åben, og der mange steder på de forskellige videregående uddannelser er frit optag - blot man har studentereksamen i hus. - Det er jo en stor lykke, at de unge har så mange muligheder, men udgangspunktet for hvad, man skal vælge, er, hvor ligger ens lyst, evner og talenter henne, siger Hans Ulrik Vadmann. Han mener, man skal snakke meget med sine forældre om fremtidens studievalg, da ved “om ens rygrad er lige eller skæv”, som han udtrykker det. - Det er en del af forberedelserne at lytte til og snakke med familie og venner, men når det så er gjort, skal man lukke døren eller gå en tur og tag beslutningen selv. Således at man ikke starter på det studien, som mor ønskede far skulle have haft, siger studievejlederen. Han understreger, at man skal stå fast ved sit valg - uanset om hovedparten af ens klasse eller venner i øvrigt vælger noget helt andet. - Selv om du måske er den enestse original, der vil i den anden retning - så sig “det er altså den vej, jeg vil “. Selvfølgelig bør man skele til arbejdsmulighederne senere hen, men studievejlederen advarer mod, at springe på det, man tror, samfundet lige pt har brug for arbejdskraft. - Der er jo ingen, der i dag kan sige noget som helst om, hvad der er brug for om få år, så jeg mener, det handler om, at de unge får lejlighed til at beskæftige sig med det, de har evner for - det får samfundet i den sidste ende også mest ud af.]