EMNER

God investering

Nordjyllands Amt har længe haft psykologhjælpen på ungdomsuddannelserne på sin spareplan. Ordningen koster 1,6 mio. om året, og det er få penge at spare i forhold til, hvor mange elever man kan hjælpe, og den gode investering, det vil være i det lange løb. Derfor er det utroligt positivt, at der er ved at danne sig et politisk flertal for at bevare ordningen. Men prisen er høj. Signe Friis (V) foreslår 14.8. at hæve den årlige brugerbetaling på VUC til 900 kr. pr. fag, så den tabte besparelse på psykologhjælpen hentes ind igen. Det er selvfølgelig altid svært, når der skal spares, men at flytte besparelsen til et så sårbart område som VUC er meget farligt. Det er sjældent de mest økonomisk velstillede, som benytter sig af VUC's tilbud, og derfor kan det forslag have den konsekvens, at mange simpelt hen ikke har råd til at uddanne sig. Udgifterne ved at gå på VUC er i forvejen over de seneste år blevet hævet betydeligt, så der er en stor risiko for, at mange helt vil opgive p.g.a. det økonomiske pres. Eva Lisby uddannelsespolitisk ordfører for Radikal Ungdom, Nr. Marksvej 35, Aabybro, eva@zvp.dk