Ungdomsuddannelser

God investering

PRAKTIKPLADSER:Det er glædeligt, at regeringen vil investere en milliard kroner i flere praktikpladser. Et rimeligt velfærdssamfund bør ikke acceptere manglende uddannelsesmuligheder for især de unge, som er på vej ind på arbejdsmarkedet. Der er stillet 5000 praktikpladser i udsigt. Det bliver delvis skolepraktik og delvis tilskud til praktikpladser på arbejdsmarkedet. Så er guleroden på plads. Herefter bør regeringen også finde pisken frem. (Det er måske for meget forventet af regeringen). Der forestår en række store offentlige investeringer i byggeri. Der bør derfor stilles krav om en vis procentdel lærlinge i de virksomheder der deltager i licitationen. Alt for mange virksomheder lever ikke op til det sociale ansvar og første skridt i nedgangstider er ophør med ansættelse af nye lærlinge. Det er forståeligt med større ansvar for personer som er tæt på end ukendte potentielle lærlinge. Derfor er pisken nødvendig. En veluddannet ungdom er en nødvendig sikring af det danske velfærdssamfund.