God læring kræver god kost og motion

På Abildgårdskolen har vi gennem de seneste par år haft fokus på kost, motion og trivsel. Der er blevet sat fokus på undervisningsmiljøet. Der er sat hjul under en trivselspolitik. Dertil kommer, at skoleboden er startet - og at der er afholdt emneuger i de enkelte afdelinger med dette fokus. - Det er som en forlængelse og understøttelse af arbejdet vi nu inviterer hele forældrekredsen sammen med eleverne i 4. til 9. klasse og skolens personale, siger viceinspektør Jens Mølbak. Det med inviationen er måske såsom så - i hvert fald hvad angår eleverne. - Vi synes, at emnet er så afgørende, at vi har besluttet, at der er mødepligt for elever fra 4-9 klasse. Foredraget, afvikles 20. september, og er lagt i hænderne på Frede Bräuner. Han er uddannet folkeskolelærer i 1983 og er fortaler for den holdning, at ernæring, opdragelse, undervisning og omsorg hænger sammen.