EMNER

God licitation giver plads til lidt mere

V. HASSING: Mens det - som omtalt på næste side - kneb med at holde sig inden for det bevilgede i forhold til den sidste etape af detailkloakeringen i V. Hassing, så gav licitationen vedrørende byforskønnelsen af Springvandspladsen i samme by et mere kærkomment resultat, der nu har givet kommunen mulighed for at gøre lidt mere end forventet. Licitationen endte således med et resultat, der gav kommunen 425.000 ekstra kroner at gøre godt med i forhold til det forven-tede/frygtede, og teknisk udvalg har derfor over for byrådet indstillet, at en del af projektet, der tidligere blev pillet ud for at spare, nu bringes tilbage i byforskønnelsesprojektet. Det drejer sig om svinget ved kroen, der nu også ser ud til at skulle få det visuelle løft, som Halsvej har fået. Det er et tillægsprojekt til cirka 300.000 kr., og teknisk udvalg har med de resterende cirka 125.000 kr. en idé om at få etableret noget hastighedsdæmpende på indfaldsvejen fra Gandrup. Dette vil senere blive taget op som en særskilt sag.