God mulighed for høj kvalitet

SUNDHEDSVÆSEN:Målet for alle må være et sundhedsvæsen i verdensklasse. Og for at nå dette mål er Nordjylland et godt sted at tage afsæt i. Med vedtagelsen af regionsrådets budget i sidste uge kan vi se frem til en række store forbedringer i det nordjyske sundhedsvæsen. Både når det gælder kræftområdet, tilbud til de kroniske patienter, implementering af nye teknologiske redskaber i behandlingen bl.a. i form at tele-medicin, udrednings ret – og behandling inden for det børnepsykiatriske område, kampen mod ventelisterne og en række investeringer på anlægsområdet indfrier det nye 2009 budget. Det netop vedtagne budget viser at ambitionerne er store og der er mulighed for at indfri ambitionerne. Det er helt i tråd med Venstres ønsker og mål, som vi dagligt forfølger i både Folketinget og Regionsrådet. Som sædvanligt kan vi udvide regionens aktiviteter på sundhedsområdet. I 2009 bliver der tale om et løft på ca. 150 mio. kroner. Og helt præcist bliver der næste år brug for 328 flere med en fuldtidsansættelse i det nordjyske sundhedsvæsen, for at løse de mange opgaver. En udvidelse vi i Venstre hilser velkommen, da det jo alt andet vil betyde en øget service over for de nordjyske borgere som på den ene eller anden måde har behov for at få hjælp fra sundhedsvæsnet. Kampen mod kræftsygdomme intensiveres i tråd med den aftale Venstre og regeringen har aftalt med Danske Regioner. Det er en kæmpe satsning, som i løbet af få år skal løfte den danske kræftindsats endnu længere op på den internationale rangliste. Kræftområdet har stor prioritet for os i Venstre. I Venstre har vi i forbindelse med budgetforhandlingerne tillige haft et stort ønske om, at skabe bedre sammenhæng i behandlingen af de mange med kroniske lidelser. Patienter som hver dag må leve med vidt forskellige sygdomme og sygdomsforløb. Derfor er vi meget tilfredse med, at der med budgetvedtagelsen netop på dette område blev aftalt at alle skal have faste kontaktpersoner-og vi kan bedre hjælpen og uddannelsen til behandling i patientens eget hjem. Regionen sætter ligeledes fremadrettet større turbo på at udbrede tele-medicin, så patienterne frem over inden for visse områder kan konsultere lægen uden at skulle bevæge sig til sygehuset. Det vil, tror og håber vi højne livskvaliteten for rigtig mange, skabe tryghed i dagligdagen og ikke mindst være en ressourcegevinst for både patient og sundhedsvæsen. Kampen mod ventelisterne giver vi endnu en tak. Fremadrettet vil en række behandlinger, bl.a. operationer, sendes i udbud. Et udbud som både egne sygehusafdelinger og andre kan byde på. Dette vil betyde hurtigere behandlinger for de mange patienter, og sikre større effektivitet, samt en bedre udnyttelse af de økonomiske midler der er til rådighed i sundhedsvæsnet. Det har allerede i de seneste år stået som et godt liberalt redskab, som har bidraget til, at vi har fået skabt et dynamisk sundhedsvæsen, hvor der hvert år bliver foretaget mange tusinde flere behandlinger end for blot 5 år siden. Og nu bruger vi så de positive erfaringer i langt større målestok til gavn for de nordjyske patienter og pårørende. Sidst men ikke mindst lægger budget 2009 op til at investere store summer inden for uddannelses-og efteruddannelsesområdet. At investere i personaleuddannelse er et must for os i Venstre, derfor er det glædeligt at regeringens kvalitetsreform nu gør det muligt at igangsætte uddannelsesprogrammer og udviklingsprogrammer for medarbejderne i regionen, i en målestok som aldrig er set før. En investering som også vil være med til at højne kvaliteten i sundhedsvæsnet og er vi overbeviste om også vil være til stor glæde for mange medarbejdere. Når det gælder regionens anden store opgave, nemlig regional vækstpolitik og den kollektive trafik følger vi ikke bare i fodsporene fra gamle dage. Vi træder nye stier. I vækstpolitikken tager vi hul på de mange initiativer i den regionale udviklingsplan, og når det gælder den kollektive trafik lægges der ligeledes op til nytænkning med mere service til nordjyderne. I Venstre siger vi tak for et godt budgetforløb og ser frem til at tage hul på fremtiden. En fremtid med gode muligheder for høj kvalitet for alle de der måtte få brug for, at besøge det nordjyske sundhedsvæsen, og en fremtid med gode muligheder for vækst og udvikling i Region Nordjylland.