God nyhed

I den nye finanslov er det lykkedes at finde 50 mio. kr. til miljøteknologier.

Pengene skal indgå i et helt nyt program, som skal støtte virksomheder i at udvikle eller markedsklargøre miljøteknologier. Et program som vi i SF har talt varmt for gennem flere år og nu endelig har fået igennem. Med programmet får virksomheder mulighed for at søge økonomisk støtte til projekter indenfor forskellige miljøteknologier. Dette er en rigtig god nyhed for mange nordjyske virksomheder, men også for regionen som helhed, der har en global styrkeposition indenfor disse områder. Den danske eksport af miljøteknologier udgør i dag seks syv., men ved at satse på vores styrkeområder og udnytte den stigende efterspørgsel fra resten verdenen, kan det blive meget mere. Mange af teknologierne har brug for et lille skub fra idéfasen til de er markedsklar, og her kan denne nye ordning få stor betydning for virksomhederne. Programmet kan dermed være med til at skabe vækst og vedvarende arbejdspladser til regionen. Med de ekstra 50 mio. kr. er der nu samlet afsat 77 mio. kr. til formålet, hvilket ifølge brancheorganisationen Dansk Miljøteknologi vil kunne skabe i omegnen af 10-20.000 nye job i Danmark.