God økonomi hos Skagen-fiskerne

Ingen planer om fusion

SKAGEN:Skagen Fiskeriforening har en sund økonomi - og ingen planer om sammenlægning med andre foreninger. Det oplyser formanden for Skagen Fiskeriforening, Carl Jesper Hermansen. Generalforsamlingen i Hirtshals Fiskeriforening forleden foregik i lyset af et rekordstort underskud, som tvinger denne forening ud i nye sammenlægningsdrøftelser. Carl Jesper Hermansen oplyser, at Skagen Fiskeriforening i sidste regnskabsår havde et underskud på 22.000 kr., som alene hidrører fra kursregulering. Driften hviler i sig selv. - Sammenlægning med andre foreninger er ikke aktuelt, siger Carl Jesper Hermansen. - Men vi bliver færre om at betale udgifterne, så på længere sigt kommer vi igen til at tale om struktur. Alle valg på generalforsamlingen var genvalg, og Carl Jesper Hermansen blev på det konstituerende bestyrelsesmøde genvalgt som formand. Skagen Fiskeriforening flytter efter nytår ind i nye lokaler på den nye skipperskole på havnen. Sømandshjemmet, som fiskerne tidligere brugte som mødested, er lukket, men Carl Jesper Hermansen oplyste, at fiskeriforeningen har indgået aftale med havnen om, at velfærdsbygningen på havnen kan benyttes som kaffestue.