EMNER

God økonomi i støtteforening i Østervrå

ØSTERVRÅ:Østervrå Idrætsforenings Venner har en rigtig fin økonomi, og det på trods af, at foreningen har haft et ret stille år. Tre møder har de holdt i ØVI¿s Venners bestyrelse i det forgangne år, men derudover har bestyrelsesmedlemmerne haft forskellige gøremål i årets løb. Blandt andet har foreningen været repræsenteret i Østervrå Festuge og i forbindelse med Den store Julefrokost, samt med salg af julekalendere, kunne formand Søren Pedersen fortælle ved foreningens årlige generalforsamling. Specielt engagementet i festugen og ved julefrokosten giver foreningen et pænt stort overskud, som de til gengæld har stor glæde af at kunne uddele til de afdelinger i ØVI, der søger om tilskud fra støtteforeningen. I løbet af året har man således glædet ungdomsspillere med tilskud i størrelsesordenen cirka 22.000 kroner, der blandt andet er gået til spilledragter, udgifter til transport, forskellige rekvisitter med mere. Desuden har foreningen helt ekstraordinært efterkommet en ansøgning fra GF77 om økonomisk hjælp til køb af en airtrack. Foreningen har forskellige ideer til aktiviteter/arrangementer i fremtiden. Regnskabet viste et flot overskud, som yderligere øges med tilgangen af et pænt et af samme slags fra den netop afholdte julefrokost. Til bestyrelsen var der genvalg af Solveig Jensen, Nicolai Dybdahl og Annemette Moss. Foreningen mangler stadig en til at overtage kassererposten, som har været i gode hænder hos Pia Larsen. En mulig kandidater er i øjeblikket i tænkeboks. Under indkomne forslag drøftede man igen muligheden for at få tidspunktet for generalforsamlingen flyttet til starten af året ¿ januar/februar - i stedet for som nu i årets slutning. Forslaget blev vedtaget, og skal til anden og sidste afstemning først i det nye år. En stille og rolig generalforsamling som desværre alt for få havde lyst til at overvære. ÅB