God og nødvendig, men langt fra fejlfri

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Det stør­ste pro­blem har næs­ten væ­ret, at re­for­men er kom­met oven i man­ge an­dre re­for­mer, blandt an­det den nye ka­rak­ter­ska­la, me­ner Reg­nar Si­mon­sen.

STØVRING:Gymnasiet var for firkantet, så reformen var nødvendig. Den har mange gode momenter, men også en del skønhedsfejl. Sådan lyder den korte version af dommen over den snart to år gamle gymnasiereform fra Anna Sølvsten og Regnar Simonsen. De underviser begge på Støvring Gymnasium og har gjort det i en årrække, så de kender det gamle gymnasiums dyder og mangler. - For os har den største ændring været, at man ikke kan gå ind i sin klasse, lukke døren efter sig og gennemgå faget efter bekendtgørelsen. Vi er blevet tvunget ud i større samarbejde og forskellige sammenhænge, siger Regnar Simonsen. Det samarbejder har også betydet, at lærerne snakker sammen på en helt anden måde end tidligere - og i langt højere grad end tidligere på tværs af faggrupper. Arbejdsbyrden har været stor de to år, for større helheder og fælles forløb kræver mere forberedelse, ofte sammen med kolleger. Nogle af projekterne har ikke ligget lige for; engelsk- og fransklærere Anna Sølvsten nævner kemi og engelsk som eksempel. Løsningen bestod blandt i at læse kemisk teori på engelsk (det er svært!). - Selve de faglige dele har også ændret sig. Engelsk bliver i højere grad et redskabsfag, mens læsningen af engelsk litteratur fylder mindre, fortæller Anna Sølvsten. Den ekstra arbejdsbyde gælder også eksamen, hvor de to lærere forudser markant større belastning. Mange af de nye eksamensformer tager længere tid end tidligere, så en eksamen, der hidtil har været en lang dag, kan sagtens strække sig over to hele dage i fremtiden. Til gengæld genkender hverken Regnar Simonsen eller Anna Sølvsten talen om lavere fagligt niveau, som mange reformskeptikere har tegnet op. - De har ikke samme faglige ballast som tidligere fra folkeskolen, men til gengæld er de gode til IT og til at fremlægge ting. Jeg mener, at de er nået op på samme niveau som tidligere, når de går ud, vurderer kemi-, fysik- og astronomilærer Regnar Simonsen. I engelsk har Anna Sølvsten de senere år noteret et højere startniveau. Eleverne lever mere i engelsksproget verden, og de er knap så bange for sproget som tidligere. Gymnasiet nyder generelt gavn af en ændret holdning blandt de unge: - Det er blevet lidt mere in at være nørd, og det gør ikke længere noget, at man laver lektier, som Regnar Simonsen formulerer det.