God og solid aftale

Liberal Alliance har indgået en aftale med regeringen og Enhedslisten på asylområdet. Aftalen indebærer bl.a., at det nu skal undersøges, hvordan og under hvilke omstændigheder afviste asylansøger skal kunne bo og arbejde uden for asylcentrene, indtil de kan hjemsendes.

Aftalen imødekommer også flere andre af Liberal Alliances mærkesager - bl.a. en lempelse af knivloven, en sikring af, at unge under 18 år ikke kan afsone sammen med voksne i fængslerne, og en undersøgelse af konsekvenserne af den såkaldte lømmelpakke, som VK-regeringen indførte. Derudover afskaffes størstedelen af den aftale om skærpet grænsekontrol, som den tidligere regering og Dansk Folkeparti vedtog tidligere på året. Det betyder også, at aftalen mellem regeringen og Liberal Alliance ikke vil koste de danske skatteydere penge. Liberal Alliance har indgået en god og solid aftale med regeringen, som vil fjerne de mest absurde dele af knivloven, som den gamle regering indførte, give danskerne mere retssikkerhed - og som samtidig vil give mere sund fornuft i asylpolitikken. Vi er klar til samarbejde med regeringen, når vi kan trække politikken og dermed Danmark i en mere liberal retning. Det er lykkedes os her, og det er jeg rigtig stolt af. Liberal Alliance står naturligvis fast på, at afviste asylansøgere skal hjemsendes, når der er mulighed for det, og vi vil i den videre udmøntning også fastholde, at asylansøgerne er forpligtede til at samarbejde med de danske myndigheder. Men så længe de er i Danmark, er det meningsløst at forhindre dem i at bidrage til samfundet ved f.eks. at tage et arbejde.