Lokalpolitik

God opbakning til omfartsvej i Aars

Jernstøberiet Dania i Aars er generet af trafikpropper

På kortet den sydlige omfartsvej fra Løgstørvej til Aggersundvej (angivet med B). Forslaget omfatter en forlængelse fra Aggersundvej til Roldvej (til højre). Dette giver mulighed for et nyt attraktivt industriområde(angivet med gul farve ved markerin

På kortet den sydlige omfartsvej fra Løgstørvej til Aggersundvej (angivet med B). Forslaget omfatter en forlængelse fra Aggersundvej til Roldvej (til højre). Dette giver mulighed for et nyt attraktivt industriområde(angivet med gul farve ved markerin

Der er gode udsigter til, at omfartsvejen syd om Aars hurtigt kan etableres, sådan som Fællesbestyrelsen for Aars Erhvervsråd og Aars Handelsstandsforening ønsker. Det mener borgmester Knud Kristensen, Vesthimmerlands Kommune. - Ud fra den positive stemning i byrådet i forbindelse med behandlingen af udviklingsplanerne for Aars og Løgstør den 25. august er jeg optimistisk med hensyn til at få sat midler af til at starte omfartsvej-projektet på næste års budget, siger borgmesteren. Den 9. august sendte Fællesbestyrelsen en henvendelse til Vesthimmerlands Byråd, hvori man bl.a. slog til lyd for den sydlige omfartsvej med en forlængelse fra Aggersundvejen til Roldvej. Borgmesteren finder det - ligesom erhvervs- og handelslivet i Aars - tvingende nødvendigt at få etableret omfartsvejen hurtigst muligt. - Vi vil i forbindelse med byrådets prioriteringskonference den 29. september drøfte, hvordan vi bedst sikrer, at opgaven løses. Det kan blive via en fremrykket offentlig investering, som vi kan låne til, eller på en anden måde, f.eks. via samarbejde med et entreprenørfirma, understreger borgmestren. Knud Kristensen oplyser, at Farsø Erhvervsråd i en henvendelse til byrådet har støttet projektet, fordi Farsø har stor interesse i, at færdselen til og fra motorvejen glider så smidigt som muligt forbi Aars og ikke - som i dag - gennem bygader. Det er også et vigtigt argument for en af byens største virksomheder, Jernstøberiet Dania, som hver dag transporterer 120-30 tons gods til og fra virksomheden. Tilmed kommer mange af jernstøberiets cirka 320 medarbejdere udefra og må ofte lide under kraftige trafikpropper på vej til og fra arbejde. - Trafikpropperne skyldes ikke mindst, at Roldvej løber direkte ind i en bygade, hvilket under spidsbelastning får trafikken til at gå helt i stå, siger direktør Per Thy Sørensen, Jernstøberiet Dania. Dania-direktøren, som også er medlem af Aars Erhvervsråds bestyrelse, mener, at omfartsvejen syd om Aars er et must, hvis Aars fortsat skal udvikle sig. Omfartsvejen indgår ligesom flere andre spændende tiltag i den udviklingsplan, som Vesthimmerlands Byråd har sendt i offentlig høring til sidst i oktober.