Aalborg

God opførsel blandt firmaer i Nordjylland

AALBORG:Nordjyske firmaer og forretninger er åbenbart præget af god opførsel over for kunderne. I hvert fald er der kun tre nordjyske navne blandt de 56, der i øjeblikket står opført på Forbrugerstyrelsens kedelige hitliste over firmaer, der ikke vil efterleve afgørelser fra Forbrugerklagenævnet. Listen kan ses på www.firmatjek.dk, og de tre nordjyske, der står på listen for tiden, er Sputnik ved Karsten Jensen, Svenstrup, Svends Biler ved Svend Astrup, Mariager, og Tittes ved Tommy Pedersen, Dybvad. Firmaer kommer på listen, hvis de ikke efter 30 dage har rettet sig efter klagenævnets afgørelse, og de fjernes igen fra listen, hvis afgørelsen efterleves, hvis sagen overgår til domstolene, eller senest efter et år. -junk