God orden?

VENSTRE:Af en af Venstres utallige reklamer fremgår det bl.a., at partiet "har holdt orden i eget hus". Men Venstre har aldeles ikke holdt en sådan orden, hvis man sammenligner med Nyrup-perioden. Hans regeringer gjorde det langt bedre. Nyrup rettede et underskud på 3,9 pct. af BNP i Schlüter-perioden op til et overskud på 1,2 pct. I år skønnes underskuddet at blive 3,8 pct. af BNP. Hermed er vi således tilbage ved start i Schlüter-perioden. Nyrup sænkede udgiftstrykket - dvs. de samlede offentlige udgifter i forhold til BNP - med 6,4 pct.-point. I VK-regeringernes tid er udgiftstrykket steget med 3,5 procentpoint. Nyrups reducerede den offentlige gæld fra 80 pct. af BNP til knapt 50 pct., dvs. en reduktion på over 30 pct.-point. VK-regeringerne har kun magtet at reduceret gælden med sølle 6 procentpoint. Nyrup øgede beskæftigelsen med ca. 220.000 personer. VK regeringerne har kun magtet at øge beskæftigelsen med ca. 20.000 personer. I Nyrups tid blev der skabt ca.176.000 flere jobs i den private sektor. I VK- regeringernes tid er der kun blevet skabt ca. 2.000 flere private jobs. Nyrup efterlod 138.000 arbejdsløse til Fogh i 2001. VK går nu til valg med 219.000, der søger et arbejde. Et af tidens aller alvorligste problemer er ungdomsarbejdsløsheden. Siden 2008 er antallet af unge arbejdsløse mellem 15 og 29 år steget fra ca. 41.000 til ca. 94.000 - altså mere end en fordobling. Glædeligt at S og SF har fremhævet, at de vil prøve at løse dette alvorlige problem.