Nibe

God start på 25 års jubilæum

SØRUP:27 børn og voksne var mødt op til generalforsamling i Midthimmerlands Sportsrideklub. Her kunne formand Allan Lund Sørensen gøre et travlt og godt år op. Blandt andet sommerstævnet, hvor tolv klubber var med i 300 starter. Man har fået et samarbejde med Nibe Rideklub om store stævner, og springbanens forhindringer blev renoveret. Det seneste arrangement, klubben holdt, var fastelavn, som var arrangeret af klubbens juniorrepræsentanter og som trak 53 til. På valg var Thorkild Oppelstrup, Birgitte Herskind og Kaj Lund. De to sidstnævnte ønskede ikke genvalg, men der blev foreslået fem personer, hvoraf valget faldt på Henrik Brandt og Åge Pedersen. Som suppleanter blev valgt Tina Andersen og Birgitte Herskind. Som revisorer var der genvalg til Søren Søe -Larsen, og som ny revisor blev Kaj Lund valgt, mens Poul Erik Nielsen blev suppleant. Nanna Knudsen blev ny juniorrepræsentant. Klubben fylder 25 år 25. april og et program følger. Formanden kom også ind på klubbens visioner, som bl.a. omhandler omlægning af springbane, nyt sekretariat, flytning af saddelrum, og - hvis tilgangen af nye elever fortsætter som i år - også snart en ny ridehal.